TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 384386-2021

29/07/2021    S145

Portugali-Lissabon: Merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan tietojärjestelmän (STCW-IS) ylläpito ja parantaminen

2021/S 145-384386

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
Postiosoite: Praca Europa 4
Postitoimipaikka: Lisbon
NUTS-koodi: PT1 Continente
Postinumero: 1249-206
Maa: Portugali
Sähköpostiosoite: OPEN42021@emsa.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.emsa.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan tietojärjestelmän (STCW-IS) ylläpito ja parantaminen

Viitenumero: EMSA/OP/4/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta ja tuleva puitesopimus koskevat EMSAn kehittämän ja käyttämän merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan tietojärjestelmän (STCW-IS) ylläpitoa ja parantamista. Lisätietoja on saatavilla julkaistuissa hankinta-asiakirjoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: PT Portugal
Pääasiallinen suorituspaikka:

EMSAn päätoimipaikka ja sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tuloksena tehdään puitesopimus, joka koskee koskevat EMSAn kehittämän ja käyttämän STCW-IS-järjestelmän ylläpitoa ja parantamista. Lisätietoja on saatavilla julkaistuissa hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Ylläpitopalvelujen osalta puitesopimus voidaan uusia enintään kaksi kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan ainoastaan ennen sopimuksen päättymistä ja osapuolten välisellä nimenomaisella kirjallisella sopimuksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Liitteet G ja H toimitetaan pyynnöstä, joka on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen OPEN42021@emsa.europa.eu ja jonka liitteenä on toimitettava asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu salassapitovakuutus, joka on saatavilla puitesopimusluonnoksen liitteessä X (asiakirjasta ”Annex I.55 FWC (IT) Annexes I – XVI”). Katso lisätiedot tarjouseritelmistä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/08/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2021
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/09/2021
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

sähköisesti vastaanotetut tarjoukset avataan Euroopan meriturvallisuusviraston tiloissa osoitteessa Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALI tai etäyhteyden välityksellä covid-19-pandemian vuoksi.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso lisätietoja tarjouspyynnöstä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Mikäli kohdassa I.3) kuvattuja sähköisiä viestintävälineitä ei ole saatavilla tai niihin tulee toimintahäiriöitä kohdassa IV.2.2) annettua vastaanottamisen määräaikaa edeltävien 5 kalenteripäivän aikana, hankintaviranomainen varaa oikeuden pidentää määräaikaa ja julkaista uuden määräajan kohdassa I.3) annetussa internetosoitteessa ilman tätä ilmoitusta koskevan oikaisuilmoituksen julkaisemista. Tästä hankinnasta kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan tekemään tätä hankintamenettelyä koskevien tietojen tilauksen kohdassa I.3) saadakseen ilmoituksen, kun uusia tietoja tai asiakirjoja julkaistaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Faksi: +352 433766
Internetosoite: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Internetosoite: www.curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/07/2021