Varor - 387016-2020

18/08/2020    S159

Italien-Ispra: Leverans av 8 elfordon och 2 hybridfordon (5 delar)

2020/S 159-387016

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 – Logistics
Postadress: via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra (VA)
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: I-21027
Land: Italien
E-post: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av 8 elfordon och 2 hybridfordon (5 delar)

Referensnummer: JRC/IPR/2020/OP/1971
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144900 Elfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av 8 (åtta) elfordon och 2 (två) hybridfordon (5 delar):

— Del 1: leverans av 2 (två) elfordon, kategori N1 (2/3 sittplatser) med en lastvolym på minst 8 m3.

— Del 2: leverans av 2 (två) elfordon, kategori N1, kort hjulbas (2 sittplatser).

— Del 3: leverans av 3 (tre) elfordon, kategori N1, lång hjulbas (2 säten).

— Del 4: leverans av 2 (två) hybridbilar, kategori M1 (4/5 sittplatser).

— Del 5: leverans av 1 (en) elbil, kategori M1 (4/5 sittplatser).

Detta kontrakt uppfyller strategin för logistik vid JRC:s anläggning i Ispra, baserat på kraven och behoven hos logistikenheten (R.I.3) avseende Europeiska kommissionens mål för 2020 - klimat- och energipaketet - nationella utsläppsminskningsmål och politik för att minska koldioxidutsläppen från konventionella fordon.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 5
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av två (2) elfordon, kategori N1 (2/3 sittplatser) med en lastvolym på minst 8 m3.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144900 Elfordon
34136100 Lätta skåpbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 1: leverans av 2 (två) elfordon, kategori N1 (2/3 sittplatser) med en lastvolym på minst 8 m3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 110 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 57
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av två (2) elfordon, kategori N1, kort hjulbas (2 sittplatser)

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144900 Elfordon
34136100 Lätta skåpbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 2: leverans av två (2) elfordon, kategori N1, kort hjulbas (2 sittplatser)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 45 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 57
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av tre (3) elfordon, kategori N1, lång hjulbas (2 sittplatser)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144900 Elfordon
34136100 Lätta skåpbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 3: leverans av tre (3) elfordon, kategori N1, lång hjulbas (2 sittplatser)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 61 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 57
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av två (2) elhybridfordon, kategori M1 (4/5 sittplatser)

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144900 Elfordon
34136100 Lätta skåpbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 4: leverans av två (2) elhybridfordon, kategori M1 (4/5 sittplatser)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 48 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 57
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av en (1) elbil, kategori M1 (4/5 sittplatser)

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144900 Elfordon
34136100 Lätta skåpbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 5: leverans av en (1) elbil, kategori M1 (4/5 sittplatser)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 36 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 57
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2020
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/09/2020
Lokal tid: 10:00
Plats:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/08/2020