Tjänster - 387424-2016

04/11/2016    S213

Luxemburg-Luxemburg: Transport av expresspost

2016/S 213-387424

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet (EP)
Postadress: bâtiment Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2979
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd (rådet)
Postadress: bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol (Court of Justice of the European Union – CJEU)
Postadress: boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten (European Court of Auditors – ECA)
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Postadress: 12-E, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1882
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency – EDA)
Postadress: rue des Drapiers 17-23
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma forskningscentrumet – Italien (Ispra)
Postadress: via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: 2, rue Mercier
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2985
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaskola II (École européenne II – EEII)
Postadress: 6, rue Gaston Thorn
Ort: Bertrange
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 8268
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1913
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost

Referensnummer: OIL/06/PO/2016/072.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64120000 Budtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet för transport av expresspost innebär följande:

— Del 1: transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner och organ (utom Europaparlamentet) belägna i Bryssel (samt i dess närmaste omnejd) till destinationer över hela världen, och vice versa.

— Del 2: transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner och organ (utom Europaparlamentet) belägna i Luxemburg till destinationer över hela världen, och vice versa.

— Del 3: transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner belägna i Ispra till destinationer över hela världen, och vice versa.

— Del 4: transport av expresspost från byggnader tillhörande Europaparlamentet belägna i Luxemburg, Bryssel och Strasbourg till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 850 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Intresserade ekonomiska aktörer kan lämna anbud för 1 del eller flera delar, eller för alla delar. Nämnda delar kan tilldelas olika anbudsgivare. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att inte tilldela hela eller delar av kontraktet. Upphandlingen kommer att leda till slutandet av 1 eller flera ramavtal för tjänster, för en total längsta löptid på 4 år.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Bryssel (samt i dess närmaste omnejd) till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel samt dess närmaste omnejd.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Bryssel (samt i dess närmaste omnejd) till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 220 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Luxemburg till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från institutionsbyggnader (utom Europaparlamentet) belägna i Luxemburg till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 190 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner belägna i Ispra till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: IT ITALIA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Italien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande EU:s institutioner belägna i Ispra (I) till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 320 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande Europaparlamentet belägna i Luxemburg, Bryssel och Strasbourg till destinationer över hela världen, och vice versa

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64120000 Budtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Nuts-kod: FR FRANCE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Luxemburg, Bryssel och Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av expresspost från byggnader tillhörande Europaparlamentet belägna i Luxemburg, Bryssel och Strasbourg till destinationer över hela världen, och vice versa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 120 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/12/2016
Lokal tid: 16:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 06/12/2016
Lokal tid: 15:00
Plats:

Europeiska kommissionen, bâtiment Ariane, 400, route d'Esch, salle 01/A072, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Närmare uppgifter anges i punkt 1.7 i bilaga I.D, ”administrativa klausuler”.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Kontraktshandlingarna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges i punkt I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger de ekonomiska aktörerna att kontrollera eventuella uppdateringar och ändringar innan sista datum för inlämning av anbud.

Intresserade ekonomiska aktörer uppmanas att registrera sig på webbplatsen för e-upphandling. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av detta kontrakt via onlinesystemet för offentlig upphandling.

Den upphandlande myndigheten kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/10/2016