Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Varor - 389910-2014

Visa förkortad version

15/11/2014    S221    Europeiska kommissionen - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Leverans av möbler

2014/S 221-389910

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/43
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel
Att: OIB.DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

Officiellt namn: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
Postadress: Box 20392
Ort: Valenciennes Cedex
Postnummer: 59307
Land: Frankrike

Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: Via Carlo Magno 1 A
Ort: Parma PR
Postnummer: 43126
Land: Italien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea)
Postadress: Place Charles Rogier 16
Ort: Bryssel
Postnummer: 1210
Land: Belgien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Postadress: Rue Colonel Bourg 135-139
Ort: Bryssel
Postnummer: 1140
Land: Belgien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)
Postadress: Chaussée de Wavre 910
Ort: Bryssel
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officiellt namn: Europaskolan Bryssel IV
Postadress: Drève Sainte-Anne 86
Ort: Bryssel
Postnummer: 1020
Land: Belgien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Postadress: Place Charles Rogier 16
Ort: Bryssel
Postnummer: 1210
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Postadress: Gran Vía, 33
Ort: Bilbao (Vizcaya)
Postnummer: 48009
Land: Spanien

Officiellt namn: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Postadress: Berec-byrån – Z.A. Meierovica Bulvaris 14
Ort: Riga
Postnummer: LV-1050
Land: Lettland

Officiellt namn: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Postadress: Infopark 1/E – Neumann Janos utca
Ort: Budapest
Postnummer: 1117
Land: Ungern

Officiellt namn: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Postadress: Trg republike 3
Ort: Ljubljana
Postnummer: SI-1000
Land: Slovenien

Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Postadress: ”Tower 42” (våning 18), 25 Old Broad Street
Ort: London
Land: Förenade kungariket

Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Postadress: 103 rue de Grenelle
Ort: Paris
Postnummer: 75007
Land: Frankrike

Officiellt namn: Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1047
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Bryssel
Postnummer: 1050
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten
Postadress: Rue de la Loi 242
Ort: Bryssel
Postnummer: 1046
Land: Belgien

Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea)
Postadress: Drosbach-byggnaden, 12, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxemburg
Postnummer: 1822
Land: Luxemburg

Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Postadress: Schwarzenbergplatz 11
Ort: Wien
Postnummer: 1040
Land: Österrike

Officiellt namn: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Postadress: Tomtebodavägen 11a
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-171 83
Land: Sverige

Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Postadress: Box 1309
Ort: Heraklion, Kreta
Postnummer: 710 01
Land: Grekland

Officiellt namn: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA).
Postadress: Europahuset, Rävala pst 4
Ort: Tallinn
Postnummer: 10143
Land: Estland

Officiellt namn: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Postadress: Westhafenplatz 1
Ort: Frankfurt am Main
Postnummer: 60327
Land: Tyskland

Officiellt namn: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Postadress: Rue de la Caserne 33
Ort: Bryssel
Postnummer: 1000
Land: Belgien

Officiellt namn: Gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI)
Postadress: Avenue de la Toison d'Or 56-60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1060
Land: Belgien

Officiellt namn: Gemensamma företaget Clean Sky
Postadress: Avenue de la Toison d’Or 56-60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1060
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Postadress: Torres Diagonal Litoral, byggnad B3, C/ Josep Pla, 2
Ort: Barcelona (Barcelona)
Postnummer: 08019
Land: Spanien

Officiellt namn: Gemensamma företaget för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)
Postadress: Avenue de Cortenbergh 100
Ort: Bryssel
Postnummer: 1000
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike

Officiellt namn: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Postadress: Ottoplatz 1
Ort: Köln
Postnummer: 50679
Land: Tyskland

Officiellt namn: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Postadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Ort: Dublin 18
Land: Irland

Officiellt namn: Gemensamma företaget för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (Ecsel)
Postadress: ”White Atrium” 5/23, avenue de la Toison d'Or 56-60
Ort: Bryssel
Postnummer: 1060
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska unionens råd
Postadress: Rue de la Loi 175
Ort: Bryssel
Postnummer: 1048
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Postadress: Rue Belliard 99
Ort: Bryssel
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officiellt namn: Regionkommittén (ReK)
Postadress: Rue Belliard 101
Ort: Bryssel
Postnummer: 1040
Land: Belgien

Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: 30 Churchill Place
Ort: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket

Officiellt namn: Genomförandeorganet för forskning (REA)
Postadress: Cov 2
Ort: Bryssel
Postnummer: 1049
Land: Belgien

Officiellt namn: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Postadress: Avenue de la Toison d'Or 56-60
Ort: Bryssel
Land: Belgien

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Leverans av möbler
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Huvudstadsregionen Bryssel med omnejd (Belgien), Aten (Grekland), Barcelona (Spanien), Belfast (Nordirland), Berlin (Tyskland), Bilbao (Spanien), Bonn (Tyskland), Bratislava (Slovakien), Bukarest, (Rumänien), Budapest (Ungern), Cardiff (Förenade kungariket), Köln (Tyskland), Köpenhamn (Danmark), Dublin (Irland), Edinburgh (Förenade kungariket), Frankfurt (Tyskland), Geel (Belgien), Helsingfors (Finland), Heraklion (Grekland), Ispra (Italien), Haag (Nederländerna), Valletta (Malta), Lille (Frankrike), Lissabon (Portugal), Ljubljana (Slovenien), London (Förenade kungariket), Luxemburg (Storhertigdömet Luxemburg), Madrid, (Spanien), Marseille (Frankrike), Milano (Italien), München (Tyskland), Nicosia (Cypern), Paris (Frankrike), Parma (Italien), Petten (Nederländerna), Prag (Tjeckien), Riga (Lettland), Rom (Italien), Sevilla (Spanien), Sofia (Bulgarien), Stockholm (Sverige), Strasbourg (Frankrike), Tallinn (Estland), Warszawa (Polen), Valenciennes (Frankrike), Wien (Österrike), Vilnius (Litauen) och Zagreb (Kroatien).
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 60
Motivering för ett ramavtal med en löptid på över fyra år: Inom ramen för kontraktet erfordras skapandet av en webbplats som ska användas specifikt för detta kontrakt. För denna specialanpassade webbplats krävs en period på cirka 6–9 månader för utveckling och installation. Detta kommer att utöka kontraktets löptid till 60 månader. Löptiden för kontraktet avseende leverans av reservdelar är 120 månader för delarna 1, 2, 3 och 4. Observera: Kontraktet avseende leverans av reservdelar (separat kontrakt) kommer att tilldelas samma uppdragstagare som för kontraktet/kontrakten för delarna 1, 2, 3 och 4.

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 44 960 000 och 55 370 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Detta kontrakt avser leverans av möbler och tillhörande tjänster. Det är indelat i följande 5 delar:
— Del 1: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för ledning och annan personal.
— Del 2: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen.
— Del 3: leverans av sittplatser som utformats på ett socialt ansvarsfullt sätt och som tillverkats på ett hållbart sätt.
— Del 4: leverans av hållbart tillverkade möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum.
— Del 5: leverans av hållbart tillverkad belysning.
Kontraktet syftar mer specifikt till att tillhandahålla en komplett integrerad tjänst som omfattar alla eller delar av följande tjänster:
— Leverans, med eller utan montering, av möbler (delarna 1–4).
— Tillhandahållande av tjänster som omfattar transport, uppackning, montering, uppsamling av förpackningar samt utbildning (delarna 1–5).
— Insamling av gamla möbler för materialåtervinning (insamling, återanvändning och återvinning av material som utvinns ur avfall) (delarna 1–4).
— Renovering av befintliga möbler för för personal i den högsta ledningen (del 2).
— Framtagande och uppdatering av en webbplats på internet av katalogformat (delarna 1–5).
— Leverans av reservdelar och tillbehör (inom ramen för ett separat kontrakt men tilldelat samma uppdragstagare) (delarna 1–4).
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39100000, 39130000, 39153000, 39120000, 39121000, 39122100, 39111000, 39113000, 39111100, 31521100, 39110000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för en eller flera delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 44 960 000 och 55 370 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 60 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för ledning och annan personal
1)Kort beskrivning
Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:
— I första hand, leverans av kontorsmöbler för ledning och annan personal, inbegripet tillhörande tjänster.
— Utöver detta, leverans av reservdelar.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39100000, 39130000, 39120000, 39121000, 39122100

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 21 400 000 och 26 300 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 2 Benämning: Leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen
1)Kort beskrivning
Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:
— I första hand, leverans av kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen, inbegripet tillhörande tjänster.
— Utöver detta, leverans av reservdelar.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39100000, 39130000, 39122100, 39120000, 39121000

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 3 060 000 och 3 750 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 3 Benämning: Leverans av sittplatser som utformats på ett socialt ansvarsfullt sätt och som tillverkats på ett hållbart sätt
1)Kort beskrivning
Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:
— I första hand, leverans av sittplatser, inbegripet tillhörande tjänster.
— Utöver detta, leverans av reservdelar.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39100000, 39111000, 39113000, 39111100, 39110000

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 11 900 000 och 14 620 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 4 Benämning: Leverans av hållbart tillverkade möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum
1)Kort beskrivning
Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:
— I första hand, leverans av möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum, inbegripet tillhörande tjänster.
— Utöver detta, leverans av reservdelar.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

39100000, 39153000

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 6 400 000 och 7 900 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 5 Benämning: Leverans av hållbart tillverkad belysning
1)Kort beskrivning
Syftet är att ingå 1 ramavtal för leverans av belysning, inbegripet tillhörande tjänster.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

31521100

3)Mängd eller omfattning
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 2 200 000 och 2 800 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Betalning inom 30 dagar i enlighet med de villkor som anges i det kontraktsutkast som bifogas till förfrågningsunderlaget.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Varje enskild gruppmedlem ska uppfylla de kriterier som gäller för att inte uteslutas. Gruppen som helhet ska uppfylla uttagningskriterierna (se punkterna III.2.2 och III.2.3) och de olika gruppmedlemmarna kommer att vara solidariskt ansvariga för utförandet av kontraktet.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivaren ska bifoga identifikationsuppgifter (se bilaga 1.1A till förfrågningsunderlaget) samt alla de handlingar och all den information som erfordras i punkt III.2 ”Villkor för deltagande” i detta meddelande och som är nedtecknad i bilaga 1 till förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran ska följa mallen som publiceras på följande webbplats, i sin helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Observera: Den utvalda anbudsgivaren ska, för att undvika uteslutning, lämna in följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet:
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i bosättningslandet, vilken visar att personen i fråga inte är i konkurs eller likvidation, inte är föremål för tvångsförvaltning, inte har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, inte har avbrutit sin näringsverksamhet, inte är föremål för förfaranden avseende dessa omständigheter och inte befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.
— Ett aktuellt utdrag ur kriminalregistret eller, om detta inte är möjligt, en likvärdig handling som nyligen utfärdats av behörig rättslig eller administrativ myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, vilken visar att personen i fråga inte har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom och att denne inte i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter.
— Ett intyg som nyligen utfärdats av behörig myndighet i anbudsgivarens bosättningsland, som visar att denne har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt (direkta skatter och moms) i enlighet med lagstiftningen i landet i fråga.
I de fall sådana handlingar eller intyg inte utfärdas i landet i fråga kan de ersättas av ett edsvuret intyg eller, om det inte går, en försäkran på heder och samvete som anbudsgivaren har avgett inför en rättslig eller administrativ myndighet, en notarius publicus eller en behörig branschorganisation i landet i fråga.
Observera: Om en grupp tilldelas kontraktet ska försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna tillhandahållas för varje enskild gruppmedlem.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: — En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om rörelsebokföringen eller rörelserapporten visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla en annan handling som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en vederbörlig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget), intyg från en revisor, auktoriserad revisor eller motsvarande.
— Uppgift om total årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren.
Eventuella minimistandardnivåer: Den lägsta nivån av den sökandes totala genomsnittliga årsomsättning under de 3 senaste räkenskapsåren ska vara följande:
— 9 550 000 EUR för del 1: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för ledning och annan personal.
— 1 360 000 EUR för del 2: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen.
— 5 350 000 EUR för del 3: leverans av sittplatser som utformats på ett socialt ansvarsfullt sätt och som tillverkats på ett hållbart sätt.
— 2 900 000 EUR för del 4: leverans av hållbart tillverkade möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum.
— 1 050 000 EUR för del 5: leverans av hållbart tillverkad belysning.
Vid deltagande i flera delar ska den totala genomsnittliga årsomsättningen vara minst lika stor som summan av de minimibelopp som krävs för varje del.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:
— En förteckning över minst 3 offentliga och/eller privata kontrakt med anknytning till detta kontrakt, som genomförts under de 5 senaste åren.
Genom denna förteckning ska styrkas att de levererade varorna har anknytning till detta kontrakt. Förteckningen ska, för varje mottagare, inbegripa mottagarens namn, kontraktets varuförteckning, eller platsen/platserna för leverans, totala värdet på beställningar och genomförandeperioden.
— Bevis på ett kvalitetsledningscertifikat enligt ISO 9001 eller motsvarande, eller, om anbudsgivaren inte har sådana certifikat eller inte kan skaffa dem i tid, annat bevis för likvärdig kvalitetssäkring som lämnas av denne. Anbudsgivaren ska senast vid inlämning av sitt anbud ha certifiering/ackreditering.
— En uppgift om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer för en del av kontraktet, och i så fall, hur stor andel som troligtvis kommer att läggas ut. Alla delar av kontraktet som läggs ut på underleverantör förblir uppdragstagarens ansvar.
Eventuella minimistandardnivåer:
Den totala omsättningen som härrör från de 5 senaste åren ska som minst upp gå till
— 300 000 EUR per kontrakt för del 1: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för ledning och annan personal,
— 20 000 EUR per kontrakt för del 2: leverans av hållbart tillverkade kontorsmöbler för personal i den högsta ledningen,
— 150 000 EUR per kontrakt för del 3: leverans av sittplatser som utformats på ett socialt ansvarsfullt sätt och som tillverkats på ett hållbart sätt,
— 50 000 EUR per kontrakt för del 4: leverans av hållbart tillverkade möbler för mötes-, utbildnings- och konferensrum,
— 20 000 EUR per kontrakt för del 5: leverans av hållbart tillverkad belysning.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
30.1.2015 - 17:30
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 5.2.2015 - 10:00

Plats:

Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel (OIB), CSM 1-byggnaden, cours Saint-Michel 1 (ingång via rue Père de Deken 23), 1040 Bryssel, BELGIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 ombud per anbudsgivare får närvara vid öppnandet av anbud (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar närvara ska skicka ett fax eller ett e-postmeddelande (se nummer och adress i punkt I.1) till enhet OIB DR.2 – Ekonomi och offentlig upphandling senast 2 arbetsdagar före datumet för öppnande av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden: 48 månader efter tilldelning.
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=650

Intresserade parter uppmanas att registrera sig på webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.
Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån Emas-certifierades 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sina miljöprestanda.
2) Genomförandeorgan kan inbegripas i kontraktet som upphandlande myndigheter (upp till en gräns på 10 % av det totala kontraktsvärdet, räknat för alla genomförandeorgan tillsammans) om nämnda organ, vid tidpunkten för publiceringen av denna anbudsinfordran, ännu inte hade inrättats officiellt eller inte höll på att inrättas och därmed ingen formell benämning kunde specificeras i anbudsinfordran.

3) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna av offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån, se ”Guide for tenderers” och broschyren ”Europeiska kommissionen som affärspartner”, som finns tillgängliga på följande länk: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
5.11.2014