Palvelut - 390698-2019

19/08/2019    S158    Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Pankki- ja sijoituspalvelut

2019/S 158-390698

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246246-0
Postiosoite: PL 450, Kela
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00056
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@kela.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kela.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pankkipalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen koskien Kelan pankkipalveluiden hankintaa. Hankinta koskee alustavasti maksuliikennepalveluita lähtevien ja saapuvien maksujen osalta, pankkitilien korkosopimuksia, päivän sisäisiä kirjausrajoja, pankkitilien luottolimiittejä, arvo-osuustilejä rahamarkkinasijoitusten osalta sekä mahdollisia palveluvastuun siirtoprojektiin liittyviä töitä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tietopyynnön tarkoitus ja tavoite:

– kartoittaa markkinoilla olevia pankkeja ja palveluiden sisältöjä Kelan pankkipalveluiden toteuttamiseksi,

– kartoittaa pankki- ja finanssialan sopimus- ja hinnoittelukäytäntöjä,

– saada mahdollisimman tarkka arvio palveluiden hintatasosta markkinoilla,

– arvioida hankinnan palveluvastuun siirron edellyttämien muutosten vaikutuksia nykyjärjestelmiin ja vastuunsiirtoprojektin tehtäväkokonaisuuksia sekä aikataulua,

– arvioida Kelan resurssien määrällistä ja osaamisen sisällöllisiä tarpeita mahdollisen vastuunsiirtoprojektin aikana sekä sopimuskauden aikana,

– selvittää palvelutason seurannassa sovellettavia menettelyjä ja laatutavoitteita pankki- ja finanssialalla,

– antaa pankeille mahdollisuus esittää vapaamuotoisia kysymyksiä ja kommentteja Kelalle hankinnan suunniteltuun toteutukseen liittyen.

II.2.14)Lisätiedot

Markkinakartoitukseen ilmoittautuminen:

Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen virallinen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) viimeistään 30.8.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen hankintapalvelut@kela.fi. Kela voi lähettää ilmoittautuneille yrityksille kysymyksiä sekä tarjouspyynnön luonnosmateriaaleja kommentoitavaksi.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30/09/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei myöskään velvoita Kelaa toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tähän tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoituksessa annetut tiedot eivät sido ketään osapuolta. Tässä tietopyynnössä Kelan esittämiä tietoja ja dokumentteja ei saa käyttää varsinaisen tarjouksen tekemiseen eikä muuhun tarkoitukseen kuin tietopyyntöön vastaamiseen. Kela käsittelee prosessin aikana yritysten antamia tietoja luottamuksellisesti. Markkinakartoituksessa mukana olevien yritysten nimiä tai muita tietoja ei julkaista.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/08/2019