Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 39154-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението39154-2020
PDДата на публикуване27/01/2020
OJНомер на броя на ОВ S18
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаДържавна агенция за бежанците при Министерския съвет (831601932)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен23/01/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://aref.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС