Teenused - 391821-2015

06/11/2015    S215    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus

2015/S 215-391821

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
ametlik postiteenistus
Kontaktisik: pr Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 1: Hooldus- ja remonditeenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.

NUTS kood LU

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

50313200

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 250 200 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
COJ-PROC-15/004.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2015/S 144-265078 , 29.7.2015

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus Osa nr: 2 - Osa nimetus: Océ koopiamasinate igakülgne hooldus
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
22.10.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 1
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Canon Belgium SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Belgia

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 61 600 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei
Hankelepingu nr: Xeroxi digitaalsete printerite, sh lisaseadmed ja seonduvad seadmed, ning Océ, Ricohi ja Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus Euroopa Liidu Kohtus Osa nr: 4 - Osa nimetus: Toshiba koopiamasinate igakülgne hooldus
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
22.10.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 1
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Felten-Stein SA
14, rue des Joncs
1818 Howald
Luksemburg

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 188 600 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
27.10.2015