Услуги - 392773-2016

Компактен изглед

09/11/2016    S216

Люксембург-Люксембург: Транспортиране на експресна поща

2016/S 216-392773

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 4.11.2016 г., 2016/S 213-387424)

Европейска комисия, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“. Тел. +352 4301-31938. Факс +352 4301-32109. Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu


NB:

С настоящото оферентите се уведомяват, че обявление за поправка е публикувано във версията на датски език.