Palvelut - 394513-2019

21/08/2019    S160    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 160-394513

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
0201256-6
PL 6000, Helsingin kaupunki
Helsinki
00099
Suomi
Yhteyshenkilö: Akusti Lankinen
Sähköpostiosoite: akusti.lankinen@hel.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.hel.fi/helsinki/fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö: Kotihoidon hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on tietopyyntö mahdollisille palveluntarjoajille. Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tällä ilmoituksella ei vielä pyydetä tarjouksia, vaan tämä vuoropuhelu on osa tulevan hankinnan valmistelua. Tämän tietopyynnön tarkoitus on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan mahdolliseen tulevaan hankintaan liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan järjestämä kotihoito on jaettu 8 kotihoitoyksikköön. Kullakin yksiköllä on noin 1 000 käyntiä per päivä, josta puolet on kotipalvelua ja puolet kotisairaanhoitoa (luvut kuvaavat suuruusluokkaa). Tällä tietopyynnöllä kartoitamme Helsingille sopivia kumppaneita.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toivomme kuulevamme kotihoidon palveluntuottajien näkemyksiä 2 erilaisessa skenaariossa: ensimmäisessä on kyse kotihoidosta koko Helsingin alueella eli yksittäisiä asiakkaita (asiakaskunnan koko 150-200 henkilöä), joiden käyntien määrä vaihtelee 1-5 välillä per päivä eri puolilla Helsinkiä. Toisessa skenaariossa on kyse pienestä alueesta (esim. 1 postinumero), jossa on kymmeniä asiakkaita per alue per päivä.

Haluaisimmekin kuulla näiden 2 vaihtoehdon välisen kustannushaarukan 20-30 minuutin käynnille niin kotipalvelulle kuin myös kotisairaanhoidolle. Tämän lisäksi meitä kiinnostaa tietää kapasiteettinne syksyllä 2019 ja mitkä ovat mahdollisuutenne kasvattaa kapasiteettiänne keskipitkällä aikavälillä. Tuottehan myös ilmi mahdollisuutenne tuottaa kotihoidon erityispalveluja (esim. yöllistä kotihoitoa) ja kotihoitoa muulla kuin suomen kielellä (esim. ruotsiksi).

II.2.14)Lisätiedot

Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan 1.9.2019 mennessä kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen: akusti.lankinen@hel.fi.

Tämä tietopyyntö ei velvoita Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa kilpailuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla tai ottamaan kilpailutuksessa huomioon tietopyynnön julkaisemisen perusteella saatuja ehdotuksia tai vastauksia.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/11/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidon hankinnat on jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen. Ruotsinkielisen kotihoidon osalta kilpailutus on suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2019 aikana.

Voitte myös itse ehdottaa, mikä olisi palveluntuottajan näkökulmasta kestävin tapa tuottaa kotihoito Helsingin alueella. Meitä kiinnostaa esim. kuinka palveluntuottajat määrittelevät tuotantokustannukseen vaikuttavat tekijät ja mitkä ovat merkittäviä kustannuksia nostavia tekijöitä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/08/2019