Teenused - 395365-2022

Submission deadline has been amended by:  544990-2022
20/07/2022    S138

Eesti-Tartu: Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused

2022/S 138-395365

Ideekonkursi teade

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Tartu Vallavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 75006486
Postiaadress: Haava tn 6
Linn: Tartu vald
NUTS kood: EE Eesti
Sihtnumber: 60512
Riik: Eesti
Kontaktisik: KADRI LEETSAAR
E-post: tartuvald@tartuvald.ee
Telefon: +372 57494799
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.tartuvald.ee
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4586280/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4586280/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Linna või valla ametiasutus
I.5)Põhitegevus
Sotsiaalkaitse

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Raadi haridus- ja kogukonnakeskuse arhitektuurivõistlus

Viitenumber: 250871
II.1.2)CPV põhikood
71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
71240000 Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused
71400000 Linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Ideekonkursi eesmärgiks on leida parim kavand uue hariduse- ja kogukonnakeskuse hoonestuse rajamiseks ja ümbruse välialade kujundamiseks. Uus hoonestus ja selle ümber tekkiv avalik ruum peavad olema arhitektuurselt kõrgetasemelised ja arvestama kaasaegsete nõudmistega keskkonnale. Hoonestus peab võimaldama viia läbi erinevaid kogukonnategevusi ja õppetegevusi, soodustama nüüdisaegse õppemetoodika kasutuselevõttu, pakkuma erinevaid paindlikke õppimis-, liikumis- ning suhtluskeskkondi.

II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad: jah
Nimetada kutseala:

Vähemalt üks ideekavandi autoritest peab omama kehtivat volitatud arhitekti kutset kutseseaduse või Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsioonis omandanud volitatud arhitekti kutsekvalifikatsiooni.

Täpsemad nõuded on toodud hanke alusdokumendis "Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimisdokumendid".

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.2)Konkursi liik
Avatud
IV.1.7)Juba valitud osalejate nimed:
IV.1.9)Projektide hindamise kriteeriumid:

Vastavalt hanke alusdokumentides sätestatule.(Osa nr 0)

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Projektide või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 18/10/2022
Kohalik aeg: 15:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.3)Ideekonkursi auhinnad ja žürii
IV.3.1)Teave auhinna/auhindade kohta
Ette on nähtud auhind/auhinnad: jah
Antava(te) auhinna (auhindade) arv ja väärtus:

Auhinnafondi suurus on kokku 52 000 eurot.

Auhinnafond jaguneb:

Esimene koht – preemia suurus 18 000 eurot;

Teine koht – preemia suurus 14 000 eurot;

Kolmas koht – preemia suurus 10 000 eurot;

Kaks ergutuspreemiat - kummagi preemia suurus 5 000 eurot.

IV.3.2)Kõigile osalejatele tehtavate maksete üksikasjad:
IV.3.3)Jätkuleping
Ideekonkursile järgnev mis tahes teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest: jah
IV.3.4)Žürii otsus
Kas ideekonkursi žürii otsus on hankijale/võrgustiku sektori hankijale kohustuslik: ei
IV.3.5)Ideekonkursi žürii liikmete nimed:
Ideekonkursi žürii liikmed on nimetatud hanke alusdokumendis "Võistluseeskiri".

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Hankija on kehtestanud riigihankes osalejatele kvalifitseerimistingimused sh. nõuded registreeringute ja tegevuslubade kohta, mis on kättesaadavad riigihanke alusdokumendis "Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused" ja nõuded esitatavate dokumentide koosseisule ja vormile, mis on kättesaadavad riigihanke alusdokumendis "Vastavustingimused".

Ideekonkursilt kõrvaldamise aluste puudumise, kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavad dokumendid, vastavusdokumendid ning ideekavand tuleb esitada läbi riigihangete registri digitaalsena. Lisaks tuleb esitada ideekavandit (võistlustööd) sisaldav pakend hanke alusdokumendi

"Võistluseeskiri" kohaselt.

Hankija ei nõua konkursile esitatud kavandi(te) autori(te)le kuuluvate autoriõiguste üleandmist. Konkursil auhinnatud kavandi omandiõigus läheb hankijale üle pärast auhinna väljamaksmist.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/07/2022