Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 395982-2022

21/07/2022    S139

Luxemburg-Luxemburg: Ateriapalvelujen ja niihin liittyvien oheispalvelujen toimittaminen

2022/S 139-395982

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: M. Bernard Lheritier, Chef de l'unité achats et inventaire
Sähköpostiosoite: 22-033@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11428
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ateriapalvelujen ja niihin liittyvien oheispalvelujen toimittaminen

Viitenumero: COJ-PROC-22/033
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55500000 Ruokala- ja ateriapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on sekasopimus, jonka avulla on tarkoitus hankkia seuraavat palvelut:

a) tuomioistuimen ateriapalveluiden järjestäminen (käyttöoikeussopimus),

b) ateriapalveluista vastaaminen (puitesopimus),

c) muiden palveluiden tarjoaminen, mukaan luettuina pesula- ja suutaripalvelut (käyttöoikeussopimus).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 17 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50822000 Kenkien korjaus
98310000 Pesu- ja kuivapesupalvelut
55511000 Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimukseen kuuluu seuraavat kaksi tehtäväkokonaisuutta:

— ateriapalvelut,

— eri lisäpalveluiden toimittaminen, mukaan luettuina pesula- ja suutaripalvelut.

Ensimmäisessä tehtäväkokonaisuudessa sopimusosapuoli toimittaa seuraavat palvelut:

— vastaaminen kuudesta ravintolasta ja kahvilasta:

—— vastaaminen itsepalveluravintoloista, joista toisessa on kahvionurkkaus ja toisessa eurooppalainen herkkutavaratiski,

—— vastaaminen kahdesta pöytiintarjoiluravintolasta,

—— vastaaminen kahdesta kahvilasta.

— juhla-aterioiden järjestäminen eri tilaisuuksissa,

— automaattien ja muiden laitteiden asentaminen ja hallinnointi,

— erilaiset palvelut erityisesti liittyen kokouksiin.

Tämän sopimuksen ensimmäinen tehtäväkokonaisuus muodostuu pääasiassa sekasopimuksesta, jolla tuomioistuin myöntää sopimusosapuolelle eri palveluiden järjestämisen sopimuksen käyttöoikeudella. Toisaalta on määrätty erityiset ehdot koskien ravintolapalveluita, joita tuomioistuin saattaa pyytää sopimusosapuolelta erityisillä sopimuksilla tai ostotilauksilla sopimuksen keston aikana (palveluja koskeva puitesopimus).

Tarjouksen toisessa tehtäväkokonaisuudessa sopimusosapuolella on käytössään tilat (jäljempänä ’tiski’) asiakkaiden pyykin ja muiden tavaroiden keräämiseksi ja niiden palauttamiseksi. Pesula- ja suutaripalvelut toteutetaan sopimusosapuolen vastuulla tuomioistuimen rakennusten ulkopuolella. Sopimusosapuoli voi täydentää palveluiden tarjoamista ehdottamalla lisäpalveluita.

Toista tehtäväkokonaisuutta hallinnoidaan sopimuksen käyttöoikeudella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 17 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Menettelyn toisessa vaiheessa järjestetään kaksi tutustumiskäyntiä paikan päälle tarjouspyyntökirjeessä mainittuina päivinä. Kukin talouden toimija voi osallistua ainoastaan yhdelle tutustumiskäynnille.

Tutustumiskäynnille osallistuminen pakollista, ja niiden talouden toimijoiden tarjoukset, jotka eivät ole osallistuneet, hylätään.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjouseritelmien kohta 3.4.1.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 26/08/2022
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 20/09/2022
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 87001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Internetosoite: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/07/2022