Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 396190-2021

04/08/2021    S149

Belgien-Evere: Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

2021/S 149-396190

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support Systems
Nationellt registreringsnummer: 0308.357.555_23
Postadress: Rue d'Evere, 1 - BOX 29
Ort: Evere
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1140
Land: Belgien
E-post: Nathalie.Robijns@mil.be
Telefon: +32 24415392
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.mil.be/
Upphandlarprofil: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418841
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418841
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

L'achat et la livraison de vingt-deux (22 EA) unités dentaires et accessoires suivis d'un contrat de fourniture et de service pour l'entretien et la maintenance de ces équipements.

Referensnummer: MRMP-S/AD-21SD920-F02_0
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

L'achat et la livraison de vingt-deux (22 EA) unités dentaires et accessoires suivis d'un contrat de fourniture et de service pour l'entretien et la maintenance de ces équipements.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE Belgique / België
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

l'achat et la livraison de vingt-deux (22 EA) unités dentaires et accessoires suivis d'un contrat de fourniture et de service pour l'entretien et la maintenance de ces équipements.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

entretien pendant toute la durée de vie de l'équipement

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

voir CSCh par 5.b.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

voir CSCh par 5.c.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/09/2021
Lokal tid: 10:45
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska, Nederländska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/09/2021
Lokal tid: 10:45

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Conseil d'Etat
Postadress: Rue de la Science 33
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Internetadress: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/07/2021