TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 399725-2019

26/08/2019    S163

Belgia-Brüssel: Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni „Arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades“ (SMARTAs) väljaarendamine)

2019/S 163-399725

Muutmise teade

Lepingu/kontsessiooni muutmine selle kehtivuse ajal

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: Rue de la loi 200
Linn: Brussels
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Mans Lindberg
E-post: move-tender-b4@ec.europa.eu
Telefon: +322 2964319
Faks: +32 22990398
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni „Arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades“ (SMARTAs) väljaarendamine)

Viitenumber: MOVE/B4/2017/473
II.1.2)CPV põhikood
73210000 Uurimise nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

töövõtja peakorter.

II.2.4)Hanke kirjeldus lepingu sõlmimise ajal:

1. ülesanne: Ulatuse määramise aruanne. Töövõtjalt nõutakse järgmiste tegevuste elluviimist:

– esitada kõikide ELi liikmesriikide maapiirkondades heade tavade kohta ülevaade, sh valida 2 parimat näidet (geograafiliselt hästi tasakaalustatud), mis hõlmaks vähemalt 3 allpool nimetatud aspekti. Võrdlus vähemalt 2 näitega kolmandatest riikidest võidakse lugeda eeliseks;

– vaadelda selliseid kontseptsioone, kus jagatud ja ühistransport on ühendatud digitaalsete lahenduste kaudu, ja kuidas on võimalik ületada andmete puudumist võrreldes linnapiirkondadega;

– pakkuda välja selge metoodika, kuidas valida 2 maapiirkonda, kus viia ellu 2. ülesandes kirjeldatud katseetapp;

– anda üldine ülevaade praeguse olukorra kohta valitud maapiirkondade keskkonnas, kus toimuvad tutvustamistegevused, et tõsta esile seda, miks nimetatud meetmed olukorda parandavad. Töövõtja peab lühidalt esitama teavet mõnede peamiste transpordialaste probleemide kohta, millega valitud maapiirkonnad praegu kokku puutuvad, ja esitama asjakohased andmed;

– sellele peab järgnema projekti kaasatavate peamiste sidusrühmade ja kasutajarühmade kindlaks määramine ning ülevaade strateegiast, millega edendataks nende vahelisi sünergiaid. Kindlaks määramise etapp:

– määrata kindlaks, millised teenused tuleb kasutusele võtta. Väljatöötatava süsteemi puhul tuleb keskenduda asjakohastele teguritele, et selgitada, kuidas parandada maapiirkondades elavate inimeste liikuvust, sh reisiharjumusi, teenusmudeleid ja digitaalseid lahendusi ja platvorme. See oleks suunatud innovatiivsetele transporditeenustele, mida maapiirkondades sobitataks kokku ühistranspordiga;

– määrata kindlaks ja piiritleda pakutud teenuse oodatav ulatus, st geograafiliselt ja/või demograafiliselt;

– määrata kindlaks kohaldatavad seosed teiste transpordiliikidega;

– võtta arvesse tellitavaid teenuseid;

– võtta arvesse jagatud liikuvuse teenuseid;

– kasutada tegelike andmete kogumist.

2. ülesanne: Näitliku tutvustamise etapp (katseuuring): geograafilistes asukohtades tegelikes tingimustes toimuv tutvustamisetapp (katse), mis toimub pärast ulatuse määramise aruande lõpetamist. Töövõtja otsustab, kui mitut erinevat maapiirkonna kohta tutvustamiseks kasutatakse, aga tutvustamistegevuste jaoks tuleb valida vähemalt 2 maapiirkonna kohta vähemalt 2 ELi riigis. Kindlaks määratud asukohas võib juba olla olemas teenus, mille alusel võib järeldusi teha, asukohta võib kohandada uuesti loodava teenuse rakendamiseks ning asukohas võib kasutada kombinatsiooni olemasolevast ja uuest teenusest. Igal juhul peab töövõtja kirjeldama struktureeritumal viisil samme, mida on vaja tutvustamise elluviimiseks võtta. Ülesanne hõlmab 1 rakendusetappi ja 1 hindamisetappi.

3. ülesanne: Teadlikkuse parandamise tegevused. 3. ülesanne käsitleb teadlikkuse parandamist säästva jagatud liikuvuse kohta, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades. See hõlmab asjaomaste sidusrühmade osalemisega arutelusid, teadlikkuse parandamise kampaaniat ja lõplikku konverentsi.

II.2.7)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 30
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade
Teate number ELTs: 2018/S 099-225166

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr: MOVE/B4/SER/2017-473/S12.780134
Nimetus:

Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni „Arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades“ (SMARTAs) väljaarendamine)

V.2)Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine
V.2.1)Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev:
03/05/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: MemEx Srl
Postiaadress: Piazza Benamozegh, 17
Linn: Livorno
NUTS kood: ITI16 Livorno
Sihtnumber: 57123
Riik: Itaalia
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: The University Court of the University of Aberdeen
Linn: Aberdeen
NUTS kood: UKM5 North Eastern Scotland
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Vectos (South) Ltd
Linn: London
NUTS kood: UKI32 Westminster
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Transport and Mobility Leuven NV
Linn: Leuven
NUTS kood: BE242 Arr. Leuven
Riik: Belgia
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: European Integrated Projects Srl
Linn: Bucharest
NUTS kood: RO321 Bucureşti
Riik: Rumeenia
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (lepingu sõlmimise ajal;käibemaksuta)
Hanke lõplik kogumaksumus: 540 000.00 EUR

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue de Fort Niedergrunewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Faks: +352 1303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/08/2019

VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1)Hanke kirjeldus pärast muudatusi
VII.1.1)CPV põhikood
73210000 Uurimise nõustamisteenused
VII.1.2)CPV lisakood(id)
VII.1.3)Täitmise koht
NUTS kood: ITI16 Livorno
Põhiline teostamise koht:

Livorno.

VII.1.4)Hanke kirjeldus:

Täiendav eelarve võimaldab tugevdatud meetmete rakendamist olemasoleva lepingu raames. Eesmärk on projekti kohandamine, et tagada sujuvam koordineerimine ja koostoime 4 katseobjekti vahel, mis valitakse välja pärast pakkumuskutset nr MOVE/B4/2018/567.

Lisaks on eesmärk anda sügavam arusaamine sellest, kuidas arendada maapiirkondade jagatud liikuvuse poliitikat, millised lahendused töötavad kõige paremini millistes kontekstides, kuidas reageerivad erinevad sihtrühmad, milline on selle mõju Euroopa ees seisvatele majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemidele, kas ja kuidas seda siduda tavapärase ühistranspordiga, ning kogukondade, valitsemissektori ja erasektori sobivatest rollidest. Ühtlasi on eesmärk anda enam teavet ka kohalikes keeltes, et projekti mõju suurendada.

VII.1.5)Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus
Kestus kuudes: 30
VII.1.6)Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus: 740 000.00 EUR
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: MemEx Srl
Postiaadress: Piazza Benamozegh, 17
Linn: Livorno
NUTS kood: ITI16 Livorno
Sihtnumber: 57123
Riik: Itaalia
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: University Court of the University of Aberdeen
Linn: Aberdeen
NUTS kood: UKM5 North Eastern Scotland
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: ei
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Vectos (South) Ltd
Linn: London
NUTS kood: UKI32 Westminster
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Transport and Mobility Leuven NV
Linn: Leuven
NUTS kood: BE242 Arr. Leuven
Riik: Belgia
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.1.7)Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress
Ametlik nimetus: European Integrated Projects Srl
Linn: Bucharest
NUTS kood: RO321 Bucureşti
Riik: Rumeenia
Töövõtja/kontsessionäär on VKE: jah
VII.2)Teave muudatuste kohta
VII.2.1)Muudatuste kirjeldus
Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

1.2. 2. ülesanne

2. ülesannet täiendatakse järgmiste tegevustega:

Rakendusetapis:

– tehnilist abi ja tuge laiendatakse 4 katseobjektile, suurendades kohapealsete visiitide arvu;

– lisaks tööle ülalnimetatud 4 objektiga osutatakse juhendamise ja koolituse kaudu tuge veel 4 objektile.

Hindamisetapis:

– hindamisraamistiku ulatust laiendatakse, et hõlmata katseobjektid ja 5 head praktika näidet;

– hindamisraamistik ja analüüsimetoodika tuleb kohandada sobivaks mitmele eri allikatest pärinevale objektile;

– hindamisraamistik avaldatakse projekti veebisaidil 2019. aasta jaanuari lõpus;

– hindamistegevuste tulemuste kohta toodetakse täiendav aruanne (hindamisaruanne);

– vajalikud on täiendavad koordineerimis- ja haldustegevused, sh sisekoosolekud.

1.3. 3. ülesanne

3. ülesannet täiendatakse järgmiste tegevustega:

– reklaam/jaosmaterjalide tugevdamine reklaammaterjalide (nt Smarta teabeleht (1. ja 2. versioon) ja brošüür (1. ja 2. versioon)) kohalikesse keeltesse tõlkimise kaudu. Kõik reklaami- ja jaosmaterjalid on vormingus, mis lihtsustab teistesse keeltesse tõlkimist. Kõik keeleversioonid on e-vormingus, paigutatud allalaadimiseks Smarta veebilehele ja neid levitatakse laialdaselt.

4

– peamised reklaammaterjalid (Smarta teabelehe 1. ja 2. versioon ning brošüüri 1. ja 2. versioon) toodetakse lisaks inglise keelele ka prantsuse, saksa, rumeenia ja itaalia keeles;

– ülalnimetatud 5 versiooni materjalid toodetakse paberkoopiatena vähemalt 1000 eksemplaris versiooni ja materjali kohta. Materjalid tõlgitakse ka uue pakkumuskutse käigus välja valitud 4 katseprojekti keeltesse;

– Smarta püüab kaasata riiklikke programme, ühendusi ja instituute materjalide tõlkimiseks ja levitamiseks täiendavates keeltes, kusjuures motivaatoriks neile on Smarta materjalide ja tulemuste kättesaadavaks tegemine nende riigis kohalikul tasandil;

– õpikodade ja kohalike ürituste korraldamine ja/või toetamine teistes keeltes peale inglise keele. Neid korraldatakse 4 asukohas, milleks on uue hankemenetluse käigus välja valitud katseobjektide asukohad, vastavates keeltes. Vastav katseobjekt vastutab sündmuse korraldamise eest, kuna nende jaoks on see oluline kohalike sidusrühmade kaasatõmbamisel, ning Smarta meeskond toetab ja abistab sisu, kõnelejate jms pakkumisega;

– projekti peamiste tulemuste ja soovituste esitlemine Euroopa Parlamendile pärast projekti lõppu;

– lõpptulemit hinnatakse järgmistel alustel:

i) kõigi toodetud materjalide eksemplarid;

ii) aktiivsed veebilingid internetti laaditud materjalidele ja

iii) kohalike ürituste teavitused ja salvestised/materjalid.

1.4 Järgitav ajakava:

Selle muudatuse järel arutatakse projekti kohandatud ajakava eraldi koosolekul, mis peetakse 31.1.2019.

VII.2.2)Muutmise põhjused
Algne töövõtja/kontsessionäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt b)
Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

Täiendav eelarve võimaldab tugevdatud meetmete rakendamist olemasoleva lepingu raames. Eesmärk on projekti kohandamine, et tagada sujuvam koordineerimine ja koostoime 4 katseobjekti vahel, mis valitakse välja pärast pakkumuskutset nr MOVE/B4/2018/567. Lisaks on eesmärk anda sügavam arusaamine sellest, kuidas arendada maapiirkondade jagatud liikuvuse poliitikat, millised lahendused töötavad kõige paremini millistes kontekstides, kuidas reageerivad erinevad sihtrühmad, milline on selle mõju Euroopa ees seisvatele majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleemidele, kas ja kuidas seda siduda tavapärase ühistranspordiga, ning kogukondade, valitsemissektori ja erasektori sobivatest rollidest. Ühtlasi on eesmärk anda enam teavet ka kohalikes keeltes, et projekti mõju suurendada.

VII.2.3)Maksumuse suurenemine
Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)
Maksumus käibemaksuta: 200 000.00 EUR
Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi
Maksumus käibemaksuta: 740 000.00 EUR