Varor - 39996-2022

25/01/2022    S17

Frankrike-Stains: Tandläkarinstrument

2022/S 017-039996

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: mairie de Stains
Postadress: 64, Av Gaston Monmousseau
Ort: Stains
Nuts-kod: FR106 Seine-Saint-Denis
Postnummer: 93240
Land: Frankrike
E-post: Commande.publique@stains.fr
Telefon: +33 149718185
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.stains.fr/
Upphandlarprofil: http://www.stains.fr/
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

acquisition de fournitures, consommables et petite instrumentation pour les soins dentaires du Centre Municipal de Santé c.m.s " Colette Coulon " de la Commune de Stains

Referensnummer: 2022-06-CMS-AOO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33131000 Tandläkarinstrument
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

fournitures pharmaceutiques, d'hygiène et diverses pour soins dentaires

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33131131 Fingertutor för tandläkare
33141850 Hygienartiklar för tandvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR106 Seine-Saint-Denis
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

le marché peut être reconduit trois fois par tacite reconduction. La durée totale du marché ne pourra dépasser quatre ans. A défaut de décision expresse avant la période des soixante (60) derniers jours de sa validité, le présent marché sera considéré comme tacitement reconduit

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

consommables, fournitures et petit matériel pour soins dentaires

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33131161 Dentalsaxar
33131170 Dentalspatlar, pincetter för dentalt bruk och dentala vaxcarverinstrument
33131162 Dentalknivar
33141800 Förbrukningsartiklar för tandvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR106 Seine-Saint-Denis
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

le marché peut être reconduit trois fois par tacite reconduction. La durée totale du marché ne pourra dépasser quatre ans. A défaut de décision expresse avant la période des soixante (60) derniers jours de sa validité, le présent marché sera considéré comme tacitement reconduit

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2022
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/01/2022