Varor - 400884-2018

14/09/2018    S177    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Frankrike-Paris: Förbrukningsartiklar för tandvård

2018/S 177-400884

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
CRAM de Paris
17-19 avenue de Flandre
Paris Cedex 19
75954
Frankrike
Telefon: +33 140056354
E-post: kelly.mastini@cramif.cnamts.fr
Nuts-kod: FR101

Internetadress(er):

Allmän adress: http://cramif.fr

Upphandlarprofil: https://cnamts.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Protection sociale
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture de consommables dentaires

Referensnummer: AOO_041_2017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141800
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

— lot 1: matériaux de restauration et endodontique,

— lot 2: matériaux de ciment et à empreinte,

— lot 3: pharmacie et anesthésie,

— lot 4: consommables à usage unique et petits matériels divers,

— lot 5: fraises,

— lot 6: orthodontie.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 240 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 1 matériaux de restauration et endodontique

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture de matériaux de restauration et endodontique.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Délais de livraison / Viktning: 10
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 2 matériaux de ciment et à empreinte

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture de matériaux de ciment et à empreinte.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Délais de livraison / Viktning: 30
Pris - Viktning: 10
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 3 pharmacie et anesthésie

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture de produits de pharmacie dentaire et anesthésie dentaire.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Délais de livraison / Viktning: 10
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 4 consommables à usage unique et petits matériels divers

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture de consommables à usage unique et petits matériels divers.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Délais de livraison / Viktning: 10
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 5 fraises

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture de fraises

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Délais de livraison / Viktning: 10
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 6 orthodontie

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture de consommables d'orthodontie. Une partie des commandes est passée sur BPU et une partie hors BPU.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Délais de livraison / Viktning: 10
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 011-020379
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018/049
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Fourniture de consommables dentaires lot 1: matériaux de restauration et endodontique

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/09/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Société SDM
41399755200018
635 avenue de l'Industrie
Rillieux-la-Pape
69140
Frankrike
Nuts-kod: FRK26

Internetadress: http://sdm-online.com/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 40 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 40 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018/050
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Fourniture de consommables dentaires lot 2: matériaux de ciment et à empreinte

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/09/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
SDM
635 avenue de l'Industrie
Rillieux-la-Pape
69140
Frankrike
Nuts-kod: FRK26

Internetadress: http://sdm-online.com/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 15 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 15 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Fourniture de consommables dentaires lot 3: pharmacie et anesthésie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018/051
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Fourniture de consommables dentaires lot 4: consommables à usage unique — petit matériel divers

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/09/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Henry Schein France
39047198500130
4 rue de Charento
Alfortville
94140
Frankrike
Nuts-kod: FR107

Internetadress: https://www.henryschein.fr/fr-fr/Collectivit%c3%a9s/Default.aspx?did=corp

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 90 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 90 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018/052
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Fourniture de consommables dentaires lot 5: fraises

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Komet France
30875853100039
11 rue de Reuilly
Paris
75012
Frankrike
Nuts-kod: FR101

Internetadress: http://cms.kometdental.de/index.php?id=5243&L=3

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 25 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 25 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2018/053
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Fourniture de consommables dentaires lot 6: orthodontie

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/09/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Américan Orthodontics France
33453642200077
65 rue Jean Monnet
Mulhouse
68200
Frankrike
Nuts-kod: FRF12

Internetadress: http://www.americanortho.com/fr/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 70 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 70 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal de grande instance de Paris
Parvis du tribunal de Paris
Paris
75017
Frankrike

Internetadress: http://www.ca-paris.justice.fr/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Exercice du recours précontractuel: pour l'application de l'article 1441-3 du code de procédure civile, la CRAMIF s'imposera un délai de suspension de signature de 11 jours (articles 99-2 et 101-1 du décret nº 2016-030 du 25.3.2016) explicitement mentionné dans les lettres de regret que les candidats non retenus se verront notifier via le site achatpublic.com — exercice du recours contractuel: exercice du recours dans le délai de 1 mois qui suit la publication de l'avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE) par application des articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile et 12 et 13 de l'ordonnance du 7.5.2009.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2018