Palvelut - 401353-2019

26/08/2019    S163    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Suomi-Helsinki: Työterveyshuollon palvelut

2019/S 163-401353

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr
0869316-3
Käskynhaltijantie 5
Helsinki
00640
Suomi
Yhteyshenkilö: Katja Ilvonen
Sähköpostiosoite: katja.ilvonen@okks.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.okks.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: säätiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työterveyshuollon palvelut OKKS:n henkilöstölle

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85147000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat olleet työterveyshuollon palvelut Oulunkylän kuntoutuskeskuksen (entiseltä nimeltään Oulunkylän sairaskotisäätiö) ylläpitämän Kuntoutussairaalan henkilöstölle (noin 150 työntekijää).

Työterveyshuollolla tarkoitetaan lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita sekä muita terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita (Kelan korvausluokat KL1 ja KL2).

Hankintasopimus on voimassa ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikaisena, jonka jälkeen se jatkuu ilman eri ilmoitusta toistaiseksi voimassa olevana.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121000
85145000
85150000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarkemmat tiedot on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Menettely, johon liittyy neuvotteluja
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 077-184240
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1
Nimi:

Hankintasopimus Oulunkylän kuntoutuskeskuksen työterveyshuollon palveluista

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22/08/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Lääkärikeskus Aava Oy
2311119-2
Annankatu 32
Helsinki
00100
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 400 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 400 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankintayksikön nimi on muuttunut hankintamenettelyn aikana Oulunkylän sairaskotisäätiö sr:stä Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:ksi.

Hankintalain 34 §:n 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä. Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät 79-92 §:n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen.

Koska avoimen menettelyn mukaisessa tarjouskilpailussa ei saatu tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä tarjouksia, Oulunkylän Kuntoutuskeskus siirtyi hankinnassa neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn otettiin mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät, muotovaatimusten mukaisen tarjouksen jättäneet tarjoajat.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelystä säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 147 §:ssä. Pääsääntöisesti valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Oikaisuohje ja valitusosoitus on annettu hankintamenettelyssä tehtyjen päätöksien tiedoksiannon yhteydessä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/08/2019