Euroopa Liidu Väljaannete Talitus uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Teenused - 401946-2015

Kuva koondatud vaade

14/11/2015    S221    Euroopa Komisjon - Teenused - Lisateave - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: Liikmesriikides audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (AVMSD) kohaste reklaamieeskirjade seire uue raamistiku määratlemise uuring – SMART 2014/0052

2015/S 221-401946

Mittetäielik menetlus

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 1.4.2015, 2015/S 64-111774)

Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, direktoraat G, üksus G1 – meedia- ja infosisutööstus, teadmiseks: pr Lorena Boix Alonso, BU25 04/024, 1049 Brüssel, BELGIA. Kontaktandmed: keskne rahandusüksus. E-post: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Märkus:

Lepingut ei sõlmitud.

Vaidlustuste esitamise kohta annab teavet

Euroopa Komisjon, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat, üksus R2 – rahalised vahendid, teadmiseks: Marie-Christine Laffineur, büroo: BU 25 04/024, 1049 Brüssel, BELGIA. E-post: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu