Tīmekļvietne TED būs gatava darbam ar elektroniskajām veidlapām 2022. gada 2. novembrī. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās

Piegādes - 401995-2017

12/10/2017    S196

Beļģija-Brisele: Elektrisko ierīču piegāde un saistītie pakalpojumi

2017/S 196-401995

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome
Pasta adrese: rue de la Loi 175
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)
Pasta adrese: chaussée de Wavre 910
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)
Pasta adrese: rue des Drapiers 17–23
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1050
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Pētniecības izpildaģentūra (REA)
Pasta adrese: COV2
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: place Charles Rogier 16
Pilsēta: Bruxelles
NUTS kods: ITC41 Varese
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: OIB.02.002 Marchés publics
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Elektrisko ierīču piegāde un saistītie pakalpojumi.

Atsauces numurs: OIB.02/PO/2017/052/777.
II.1.2)Galvenās CPV kods
39710000 Mājsaimniecības elektrotehnika
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

— elektrisko ierīču (nomaiņas ierīču un jauna aprīkojuma) piegāde ar uzstādīšanu vai bez tās.

— Pakalpojumi, kas ietver transportēšanu, esošo elektrisko ierīču demontāžu, izsaiņošanu, uzstādīšanu, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā, lietotāju apmācību un iepakojuma utilizāciju.

— Veco elektrisko ierīču savākšana bez maksas.

— Pēcpārdošanas apkalpošana garantijas perioda laikā.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 340 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
39700000 Mājsaimniecības tehnika
39711000 Mājsaimniecības elektrotehnika, kas tiek izmantota saskarē ar pārtiku
39711100 Ledusskapji un saldētavas
39711120 Saldētavas
39711130 Ledusskapji
39711361 Elektriskās cepeškrāsnis
39711362 Mikroviļņu krāsnis
39713200 Veļas mazgājamās mašīnas un žāvētāji
39713100 Trauku mazgājamās mašīnas
39716000 Mājsaimniecības elektrotehnikas detaļas
39711360 Krāsnis
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Briseles reģions.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Elektrisko ierīču piegāde un saistītie pakalpojumi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 340 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: ES administratīvie kredīti.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

— pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1. iedaļā "Dalības nosacījumi" un minēta specifikāciju I pielikumā "Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts",

— pretendentam jo īpaši jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz pilnībā aizpildītas tādas veidlapas veidā, kas publicēta šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts.

NB! Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas grupām, tām jāiesniedz nepieciešamais svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— tādu finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kuros uzrādīta gada pirmsnodokļu peļņa. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents minētās kopijas nevar iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,

— paziņojums par gada apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados saistībā ar šajā paziņojumā par līgumu ietverto jomu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums, ka viņa vidējais konkrētais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados bijis 85 000 EUR.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— to galveno publisko un/vai privāto līgumu saraksts, kuri ir tieši saistīti ar šā līguma priekšmetu un kuri izpildīti pēdējos 3 gados; sarakstā jānorāda to vērtības, ilgums, sākuma datums un pilnīga informācija (kontaktpersona, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) par to publiskajiem un privātajiem saņēmējiem.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

— jābūt izpildītiem 6 līgumiem, kuru minimālā vērtība katram ir 5 000 EUR.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/11/2017
Vietējais laiks: 17:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 17/11/2017
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība). Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, rakstiski jāinformē OIB.02.002 daļa "Publiskais iepirkums" (sk. iepriekš I.1. iedaļā norādīto adresi) ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

36 mēneši pēc piešķiršanas.

VI.3)Papildu informācija:

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (ieskaitot jautājumus un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2963

Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties, izmantojot tīmekļa vietni. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personas, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tiek aicinātas to regulāri apmeklēt. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu.

Tīmekļa vietne regulāri tiks atjaunināta; pretendentu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Papildu informāciju par līguma noteikumiem, līguma atjaunošanu, dalības nosacījumiem, nepieciešamo spēju minimumu, kopējo paredzamo līguma apjomu u. c. var atrast specifikācijās, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Netiks izsniegtas drukātas versijas. Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB), kas 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, īsteno videi nekaitīgus darba principus. EMAS ir vides vadības un audita sistēma, ES brīvprātīgais instruments, ko organizācijas izmanto to ietekmes uz vidi rādītāju uzlabošanai.

2) Līgumā kā līgumslēdzējas iestādes var tikt iekļautas izpildaģentūras (ierobežojot to dalību (visām kopā) līdz 10 % no līguma kopējās vērtības), ja šā uzaicinājuma uz konkursu publicēšanas laikā minētās aģentūras vēl nebija oficiāli izveidotas vai nebija izveides procesā un tādējādi tās nevarēja oficiāli norādīt uzaicinājuma uz konkursu dokumentos.

3) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par Infrastruktūras un loģistikas biroja Briselē publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt "Padomi pretendentiem" un brošūrā "Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju", izmantojot šādu saiti:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/10/2017