Piegādes - 402415-2016

16/11/2016    S221    Eiropas Savienības Tiesa - Piegādes - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Dienesta automašīnu ilgtermiņa noma

2016/S 221-402415

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Tiesa
00008500266
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburga
Kontaktpersona: service du courrier officiel – à l'attention de l'unité "Services généraux et matériel roulant"
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Revīzijas palāta
12, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
1615
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eca.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Komisija – OIL
Luxembourg
2920
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
12E, rue Guillaume Kroll
Luxembourg
1882
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://cdt.europa.eu/fr/Pages/Homepage.aspx

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Investīciju banka
98-100, boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg
2950
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eib.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Padome
rue de la Loi/Wetstraat 175
Bruxelles
1048
Beļģija
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: BE10

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.consilium.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Komisija – OIB
rue de la Loi/Wetstraat 170
Bruxelles
1049
Beļģija
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: BE10

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/oib/index_fr.htm

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Reģionu komiteja
rue Belliard/Belliardstraat 99-101
Bruxelles
1040
Beļģija
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: BE10

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
rue Belliard/Belliardstraat 99
Bruxelles
1040
Beļģija
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: SGMR-Appels_doffres@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650
NUTS kods: BE10

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eesc.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Dienesta automašīnu ilgtermiņa noma.

Atsauces numurs: COJ-PROC-16/022.
II.1.2)Galvenās CPV kods
34110000
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Luksemburgā un Briselē.

Katrai daļai ir plānots 2 gadu pamatnolīgums, ko varēs atjaunot 2 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.

II.2. iedaļā norādītie daudzumi atbilst Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas vajadzībām.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Automašīnu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Luksemburgā

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburga.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Luksemburgā.

48 mēnešu periodā tiks pasūtīti aptuveni 119 sedani un 22 specializētas izmantošanas transportlīdzekļi, universāļi un/vai miniveni.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 5
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

kandidātu skaits nav ierobežots.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Norādītie daudzumi atbilst Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra un Eiropas Investīciju bankas vajadzībām.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Automašīnu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Briselē

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
34111200
34111100
34114400
34136100
34136200
34136000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Dienesta automašīnu, sedanu vai specializētas izmantošanas transportlīdzekļu, universāļu un/vai minivenu ilgtermiņa noma struktūrvienībām Briselē.

48 mēnešu periodā tiks pasūtīti aptuveni 135 sedani un 32 specializētas izmantošanas transportlīdzekļi, universāļi un/vai miniveni.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 5
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

kandidātu skaits nav ierobežots.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Norādītie daudzumi atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas vajadzībām.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

tās valsts nosaukums, kurā atrodas kandidāta galvenais birojs vai domicils, un reģistrācija komercreģistrā līgumā ietvertajā jomā; jāpievieno dokumenti, kas atbilstoši kandidāta mītnes valsts tiesību aktiem apliecina sniegto informāciju (piem., uzņēmuma dibināšanas dokuments un/vai visjaunākā statūtu redakcija vai šo dokumentu izraksts).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— pretendenta (atsevišķa uzņēmuma vai grupas) vidējais kopējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados automašīnu ilgtermiņa nomas jomā,

— finanšu spējas, kas ir pietiekamas, lai garantētu nepārtrauktu, apmierinošu izpildi visā līguma darbības laikā.

Pretendentiem jāsniedz pietiekama informācija, lai pārliecinātu līgumslēdzēju iestādi par savu finansiālo stāvokli, konkrētāk, pierādījums, ka tiem ir pietiekami finanšu līdzekļi un resursi.

Pretendenta saimnieciskās un finansiālās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz turpmāk minēto:

— paziņojums, kuru pienācīgi parakstījis ieceltais uzņēmuma pārstāvis un kurā uzrādīts kopējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados, kā arī konkrētais apgrozījums automašīnu ilgtermiņa nomas jomā (atsevišķam uzņēmumam vai grupai),

— bilanču vai to izrakstu kopija un peļņas un zaudējumu aprēķini par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī valdes un ārējo auditoru sagatavotu ziņojumu (ja ir) kopija par minētajiem finanšu gadiem.

Sīkāku informāciju lūdzam skatīt konkursa specifikāciju I daļā, kas attiecas uz uzaicinājumu iesniegt dalības pieteikumu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

— minimālais gada apgrozījums katrā no pēdējiem 3 finanšu gadiem automašīnu ilgtermiņa nomas jomā: 7 000 000 EUR (1. daļai), 4 500 000 EUR (2. daļai).

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— pretendentu tehniskās un profesionālās spējas, kas nepieciešamas, lai garantētu nepārtrauktu un apmierinošu izpildi visā līguma darbības laikā.

Pretendentiem jāsniedz pietiekama informācija, lai pārliecinātu līgumslēdzēju iestādi par savām tehniskajām un profesionālajām spējām, konkrētāk, pierādījums, ka tiem ir resursi un prasmes, kas nepieciešamas, lai garantētu nepārtrauktu un apmierinošu izpildi visā līguma darbības laikā:

— pēdējos 3 gados izpildītu līdzīgu līgumu saraksts. Šajā saraktā par katru līgumu jānorāda pēc iespējas detalizētāka informācija un jo īpaši saņēmēju nosaukums un informācija par tiem, kā arī līgumu priekšmets (iznomāto transportlīdzekļu skaits un veids),

— paziņojums par pakalpojumu sniedzēja infrastruktūru un gada vidējo darbinieku skaitu (jo īpaši to, kas garantēs iespēju atbildēt uz pieprasījumiem),

— dokuments, kurā izklāstīti visi pasākumi, ko kandidāts un tā piegādātāji (riepu centri, virsbūves uzņēmumi, garāžas) veic, lai ievērotu vides prasības par riepu apstrādi (iznīcināšanu, pārstrādi, uzglabāšanu) un atstrādātas eļļas un nolietotu transportlīdzekļu apstrādi.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

— tiks ņemti vērā tikai to uzņēmumu pieteikumi, kuri šajā nozarē strādā vismaz 5 gadus,

— kandidātiem jānodrošina un jāpierāda, ka iznomāto transportlīdzekļu bojājumu gadījumā viņi var atbildēt uz pieprasījumiem 4 darbalaika stundās,

— kandidātu iesniedzamais dokuments par vides aspektiem dos līgumslēdzējai iestādei iespēju pārliecināties par to, vai kandidāts veic piemērotus vides vadības pasākumus. Ja pretendentam vai grupai, kurā kandidāts piedalās, ir ISO 14000 sertifikāts vai tas/tā ir akreditēts(-a) Kopienas vides vadības un audita sistēmas (Eco Management and Audit Scheme – EMAS) ietvaros, tiks uzskatīts, ka minētie pasākumi tiek veikti.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Visā turpmākā pamatnolīguma (vai vispārīgās vienošanās) darbības laikā pretendents, kuram tiks piešķirts līgums, nodrošinās, ka tiek ievēroti Eiropas vai Luksemburgas vides tiesību akti (1. daļā) vai Beļģijas vides tiesību akti (2. daļā), kā arī visas vides aizsardzības specifikācijas, kas norādītas konkursa specifikācijās vai pretendenta piedāvājumā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/12/2016
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
Datums: 12/01/2017
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Veidne godavārda apliecinājumam attiecībā uz izslēgšanas un atlases kritērijiem ir pieejama turpat, kur pārējie šā uzaicinājuma uz konkursu dokumenti:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
04/11/2016