Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 403768-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Помпи
NDНомер на публикацията на обявлението403768-2019
PDДата на публикуване27/08/2019
OJНомер на броя на ОВ S164
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувача„Софийска вода“ АД (130175000)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен22/08/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)42122000 - Помпи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG412
IAИнтернет адрес (URL)www.sofiyskavoda.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС