Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 404499-2018

18/09/2018    S179

Belgia-Bryssel: Työterveyshuoltopalvelut ja lääketieteellinen säteilysuojelu, sydänlääkäripalvelut ja kliinisiä analyysejä koskevat palvelut yhteisen tutkimuskeskuksen Karlsruhen-toimipaikkaa (Saksa) varten

2018/S 179-404499

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, direction générale ressources humaines et sécurité, Unité HR.DDG.R.1 “Finances, marchés publics et contrôle interne”
Postiosoite: Bureau SC 11 6/28
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: HR Contrats marchés via eTendering
Sähköpostiosoite: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-human-resources-and-security_en
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2842
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työterveyshuoltopalvelut ja lääketieteellinen säteilysuojelu, sydänlääkäripalvelut ja kliinisiä analyysejä koskevat palvelut yhteisen tutkimuskeskuksen Karlsruhen-toimipaikkaa (Saksa) varten

Viitenumero: HR/R1/PO/2017/048
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85100000 Terveyspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän sopimuksen tarkoituksena on tarjota yhteisen tutkimuskeskuksen Karlsruhen-toimipaikkaa (Saksa) varten puitesopimuksia seuraavia 3 erää varten:

— erä 1: työterveyshuoltopalvelut ja lääketieteellinen säteilysuojelu,

— erä 2: sydänlääkäripalvelut

— erä 3: kliinisiä analyysejä koskevat palvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Työterveyshuoltopalvelut ja lääketieteellinen säteilysuojelu (Ermächtigte Arzt)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121200 Erikoislääkäripalvelut
85120000 Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut
85147000 Työterveyshuollon palvelut
85141000 Sairaanhoitohenkilöstön palvelut
85148000 Lääketieteelliset analyysipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto (kohta III.2.1).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallinnolliset määrärahat

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sydänlääkäripalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85140000 Erilaiset terveyspalvelut
85121231 Kardiologian palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto (kohta III.2.1).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallinnolliset määrärahat

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kliinisten analyysien tekemistä koskevat palvelut

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85140000 Erilaiset terveyspalvelut
85148000 Lääketieteelliset analyysipalvelut
85141000 Sairaanhoitohenkilöstön palvelut
85145000 Lääketieteellisten laboratorioiden palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3 ilmoitettu verkkosivusto.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto (kohta III.2.1).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallinnolliset määrärahat

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/10/2018
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/10/2018
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Direction générale ressources humaines et sécurité

Rue de la Science 11

1049 Bruxelles

BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +35 24303-1
Faksi: +35 243032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) ilmoitettu verkkosivusto.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/09/2018