Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 404499-2018

18/09/2018    S179

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av tjänster avseende arbetsmedicin, medicinskt strålskydd, kardiologi och klinisk analys för det Gemensamma forskningscentrumet i Karlsruhe (DE)

2018/S 179-404499

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, direction générale ressources humaines et sécurité, Unité HR.DDG.R.1 “Finances, marchés publics et contrôle interne”
Postadress: Bureau SC 11 6/28
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: HR Contrats marchés via eTendering
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-human-resources-and-security_en
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2842
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende arbetsmedicin, medicinskt strålskydd, kardiologi och klinisk analys för det Gemensamma forskningscentrumet i Karlsruhe (DE)

Referensnummer: HR/R1/PO/2017/048
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85100000 Hälsovårdstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling syftar till att förse det Gemensamma forskningscentrumet i Karlsruhe (DE) med ramavtal för de 3 delar, som beskrivs nedan:

- Del 1: Tillhandahållande av tjänster avseende arbetsmedicin och medicinskt strålskydd,

- del 2: Tjänster avseende kardiologi

- del 3: Tjänster avseende klinisk analys

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende arbetsmedicin och medicinskt strålskydd (Ermächtigte Arzt)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85121200 Medicinska specialisttjänster
85120000 Läkarvård och tillhörande tjänster
85147000 Företagshälsovård
85141000 Tjänster utförda av vårdpersonal
85148000 Medicinsk analys
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3) (punkt III.2.1)).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende kardiologi

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85140000 Diverse hälsovård
85121231 Hjärtsjukvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3) (punkt III.2.1)).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster för genomförande av klinisk analys

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85140000 Diverse hälsovård
85148000 Medicinsk analys
85141000 Tjänster utförda av vårdpersonal
85145000 Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3) (punkt III.2.1)).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/10/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/10/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Direction générale ressources humaines et sécurité

Rue de la Science 11

1049 Bruxelles

, BELGIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +35 24303-1
Fax: +35 243032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se webbplatsen som anges i rubrik I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2018