Palvelut - 405620-2019

Submission deadline has been amended by:  461001-2019
28/08/2019    S165    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2019/S 165-405620

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä
2274586-3
PL 100, HSL
Helsinki
00077
Suomi
Puhelin: +358 947664444
Sähköpostiosoite: hary@hsl.fi
Faksi: +358 947664441
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hsl.fi

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.hsl.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hsl
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=232947&tpk=b3a46b8f-55aa-43ef-8da9-364ceb3280f3
I.6)Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Bussiliikenteen tarjouskilpailu 49/2019

Viitenumero: 137/08.01.01.00/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta sisältää kaksi (2) kilpailukohdetta, jotka ovat 260 ja 261. Kohteen 260 liikennöintiin tarvitaan arkisin yhteensä 19 linja-autoa ja kohteeseen 261 9 linja-autoa. Kilpailukohteiden tarkat tiedot ilmenevät kohdeliitteestä 5.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kohde 260 8/2020-8/2021 suoritteilla ja 8/2021-8/2022 suoritteilla

Osa nro: 260
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. liite 5.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Kustannusperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 84
Kustannusperuste - Nimi: Kalusto / Painotus: 16
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy enintään kolmen (3) vuoden optio. Option käyttäminen edellyttää hyvin hoidettua liikennettä ja molempien osapuolten hyväksyntää. Option käytöllä voidaan sovittaa sopimuksen jatkaminen linjaston ja kilpailukohteiden muutoksiin.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kohde 261 vuoden 2021 suoritteilla

Osa nro: 261
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. liite 5.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Kustannusperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 84
Kustannusperuste - Nimi: Kalusto / Painotus: 16
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy enintään kolmen (3) vuoden optio. Option käyttäminen edellyttää hyvin hoidettua liikennettä ja molempien osapuolten hyväksyntää. Option käytöllä voidaan sovittaa sopimuksen jatkaminen linjaston ja kilpailukohteiden muutoksiin.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Liikennöitsijän on asetettava sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä vakuus siten, kuin tarjouspyynnön liitteessä 1 (yleiset ehdot) määrätään.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/10/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/03/2020
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/10/2019
Paikallinen aika: 14:15
Paikka:

HSL:n joukkoliikenneosasto

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuudessa voi olla HSL:stä henkilö, joka ei osallistu tarjousvertailuun.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Tarkemmat tiedot, kuten sopimuskauden pituus, suoritteet, reitit, aikataulut ym., selviävät tarjouspyynnön liitteestä 5 kohdekohtaisesti. Liikenteessä noudatetaan HSL:n ja sen jäsenkuntien määräämää tariffia, ja siinä matkustamiseen kelpaavat vain HSL:n määrittelemät lipputuotteet. Tilaaja vastaa laissa liikenteen palveluista (320/2018) 154 §:ssä tarkoitettujen olennaisten tietojen tuottamisesta ja toimittamisesta kansalliseen rajapintaluetteloon.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
PL 100
Helsinki
00077
Suomi
Puhelin: +358 947664444
Sähköpostiosoite: hary@hsl.fi

Internetosoite: http://www.hsl.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27/08/2019