We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Tjänster - 406302-2017

Visa förkortad version

14/10/2017    S198    Europeiska kommissionen - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Stöd till Europeiska kommissionen för drift, utveckling och framgång avseende Erasmus+ student- och alumniallians (ESAA), dess medlemsorganisationer och regionala alumniföreningar

2017/S 198-406302

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 9.9.2017, 2017/S 173-353634)

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIEN. Kontaktpunkt: Bodil Agasoster. Tfn +32 22980564. E-post: eac-unite-c3@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

23.10.2017 (15:00), lokal tid.

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

27.10.2017 (15:00), lokal tid.

Anbudsgivarna informeras härmed om att ett meddelande om rättelse av anvisningarna för anbudsgivare kommer att finnas tillgängligt.