Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Varor - 406791-2014

Visa förkortad version

29/11/2014    S231    Europaparlamentet - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06B30/2014/M061 – inköp av 50 mobila arkivskåp i aluminium

2014/S 231-406791

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 8.11.2014, 2014/S 216-381651)

Europaparlamentet, att. enheten för offentlig upphandling, rue Wiertz 60, 1047Bryssel, BELGIEN. E-post: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

I stället för 

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling:

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 25.11.2014.

(...)

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

22.12.2014 (17:00).

IV.3.8) Anbudsöppning:

6.1.2015 (9:30).

(...)

Skall det stå 

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling:

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 17.12.2014.

(...)

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

6.1.2015 (17:00).

IV.3.8) Anbudsöppning:

15.1.2015 (9:30).

(...)