Tjänster - 407677-2019

30/08/2019    S167

Spanien-Sevilla: Specifik energiförbrukning i EU:s energiintensiva industrier: Karakteriserings- och förbättringsmöjligheter

2019/S 167-407677

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 128-311715)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Gemensamma forskningscentret, JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.6 — Economics of Climate Change, Energy and Transport
Postadress: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Ort: Sevilla
Nuts-kod: ES618 Sevilla
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-post: jrc-seville-offers@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Specifik energiförbrukning i EU:s energiintensiva industrier: Karakteriserings- och förbättringsmöjligheter

Referensnummer: JRC/SVQ/2019/OP/2271
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla detaljerad information och data avseende energiförbrukningen i EU:s energiintensiva industrier och deras möjligheter att förbättra energieffektiviteten, för att ersätta vanliga processer med nya processer med ett mindre koldioxidavtryck och därmed minska utsläppen av koldioxid. Följande sektorer omfattas:

— järn och stål,

— icke-järnhaltiga metaller,

— kemiska industrier,

— icke-metalliska mineralprodukter,

— pappersmassa och papper,

— livsmedel, dryck och mjölk.

För var och en av dessa sektorer ska lämpliga produkter eller produktgrupper identifieras för att fastställa de huvudsakliga produktionskedjorna, med tillhörande energibehov, energiförbrukande processer och utrustning.

Möjligheter för minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp kommer därefter att fastställas, inom följande områden:

— förbättrad effektivitet för utrustning,

— rationalisering av användningen av utrustning,

— möjligheter för energiåtervinning från avfall,

— ersättning av insatsvaror, processer och produkter,

— avskiljning av koldioxid.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 128-311715

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: