Piegādes - 407845-2016

Rādīt kompakto skatījumu

19/11/2016    S224    Eiropas Revīzijas palāta - Piegādes - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Kopēšanas un zīmēšanas papīra piegāde

2016/S 224-407845

Paziņojums par labojumu

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 4.11.2016, 2016/S 213-387420)

Eiropas Revīzijas palāta, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURGA. Kontaktpunkts: ECA Procurement Service. Tālr. +352 4398-47611. Fakss +352 4398-46667. E-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Šī teksta vietā 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

16.12.2016.

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

22.12.2016 (10:00) pēc vietējā laika.

Vieta: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem vai to pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, tas jāapstiprina rakstiski (e-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu fakss +352 4398 46667) līdz 21.12.2016 (12:00), kā arī jānodrošina atbilstoša pilnvara, kas ļauj pārstāvēt uzņēmumu vai konsorciju. Piedalīties var 1 katra uzņēmuma/konsorcija pārstāvis."

Jābūt 

"IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš:

9.1.2017.

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:

12.1.2017 (10:00) pēc vietējā laika.

Vieta: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem vai to pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, tas jāapstiprina rakstiski (e-pasts: eca-procurement.service@eca.europa.eu fakss +352 4398 46667) līdz 11.1.2017 (12:00), kā arī jānodrošina atbilstoša pilnvara, kas ļauj pārstāvēt uzņēmumu vai konsorciju. Piedalīties var 1 katra uzņēmuma/konsorcija pārstāvis."