Доставки - 409855-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Пощенски пликове
NDНомер на документа409855-2018
PDДата на публикуване20/09/2018
OJНомер на броя181
TWМястоСОФИЯ
AUНаименование на органаМинистерство на околната среда и водите (000697371)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен17/09/2018
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV22800000 - Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
30199230 - Пощенски пликове
RCКод NUTSBG411
IAИнтернет адрес (URL)https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС