Услуги - 410612-2015

Компактен изглед

21/11/2015    S226

Бeлгия-Брюксел: Създаване на инфраструктура на доставчик на услуга за обратна връзка

2015/S 226-410612

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 22.10.2015 г., 2015/S 205-371544)

Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, avenue d'Auderghem 45, 1049 Брюксел, БЕЛГИЯ. Електронна поща: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Вместо 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

4.12.2015.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

9.12.2015 (14:30).

[...]

Да се чете 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

14.12.2015.

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

18.12.2015 (14:30).

[...]