Tjänster - 410612-2015

Visa förkortad version

21/11/2015    S226

Belgien-Bryssel: Inrättande av infrastrukturen för leverantören av svarsignalstjänsten

2015/S 226-410612

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 22.10.2015, 2015/S 205-371544)

Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bryssel, BELGIEN. E-post: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

4.12.2015.

IV.3.8) Anbudsöppning:

9.12.2015 (14:30).

[...]

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

14.12.2015.

IV.3.8) Anbudsöppning:

18.12.2015 (14:30).

[...]