Pakalpojumi - 410759-2017

18/10/2017    S200

Polija-Varšava: Pamatnolīgums par palīgstrādnieka un kurjera pakalpojumu sniegšanu Frontex galvenajai mītnei

2017/S 200-410759

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra – Frontex
Pasta adrese: Plac Europejski 6
Pilsēta: Warsaw
NUTS kods: PL911 Not specified
Pasta indekss: 00-844
Valsts: Polija
Kontaktpersona: Frontex Procurement Team
E-pasts: procurement@frontex.europa.eu
Tālrunis: +48 222059500
Fakss: +48 222059501
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2978
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgums par palīgstrādnieka un kurjera pakalpojumu sniegšanu Frontex galvenajai mītnei.

Atsauces numurs: Frontex/OP/775/2017/AH.
II.1.2)Galvenās CPV kods
50800000 Dažādi remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Frontex noslēgs 1 pamatnolīgumu par palīgstrādnieka pakalpojumu sniegšanu.

Līguma pakalpojumu sniegšanu ir plānots sākt 1.1.2018.

Pamatnolīguma darbuzņēmējam būs regulāri jānodrošina šādi 3 cilvēki, kuru uzdevumi jāorganizē un jākoordinē visefektīvākajā veidā, garantējot savlaicīgu rezultātu sasniegšanu:

— palīgstrādnieks, kas paredzēts nelielu remontdarbu un uzturēšanas darbu veikšanai – galvenais palīgstrādnieks,

— palīgstrādnieks, kas paredzēts konferenču telpu, pasākumu atbalstīšanai un audiovizuālo (AV) pakalpojumu sniegšanai – AV palīgstrādnieks,

— palīgstrādnieks, kas paredzēts kurjera pakalpojumu sniegšanai starp stāviem un 2 blakus esošajām ēkām – pastnieks.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL911 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Frontex telpas, Varšava, Polija.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Palīgstrādnieki (visi) veiks nelielus remontdarbus un uzturēšanas darbus, kā arī nodrošinās galveno atbalstu konferenču telpām un pasākumiem saistībā ar fizisko sagatavošanu un AV pakalpojumu, sniegs pakalpojumus saistībā ar biroju aprīkošanu ar mēbelēm un citiem biroja priekšmetiem (mēbeļu un citu biroja priekšmetu pārvietošana, piemēram, saistībā ar jauna darbinieka nolīgšanu, pārvākšanos uz citu telpu, korķa tāfeles piestiprināšanu pie sienas u. c.) vai sniegs kurjera pakalpojumus. Konkrētais darbu apjoms katram palīgstrādnieka veidam ir aprakstīts darba uzdevumā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 550 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

šā līguma izpildi ir plānots sākt 1.1.2018, un tā sākotnējais darbības laiks būs 1 gads ar 3 iespējamiem atjaunojumiem, katrs uz 1 gadu ar tādiem pašiem nosacījumiem, ja vien kāda no pusēm nav nosūtījusi rakstisku paziņojumu par līguma neatjaunošanu un ja vien otra puse to nav saņēmusi vismaz 2 mēnešus pirms attiecīgā perioda beigām.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāpierāda, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem tam ir atļauts izpildīt līgumu, ko apliecina tā iekļaušana komercreģistrā vai profesionālajā reģistrā, ar zvērestu apstiprināts apliecinājums vai sertifikāts, dalība īpašā organizācijā, speciālpilnvara vai reģistrācija PVN maksātāju reģistrā.

Nepieciešamie pierādījumi:

pretendentam jāiesniedz atbilstoši aizpildīta un parakstīta juridiskās personas veidlapa (sk. turpmāk norādīto saiti), pievienojot tajā prasītos dokumentus.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 17/11/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 24/11/2017
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Frontex galvenā mītne, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentu pārstāvji ir aicināti piedalīties (katru pretendentu var pārstāvēt ne vairāk kā 1 persona). Lūdzam informēt Frontex pa e-pastu: procurement@frontex.europa.eu par savu dalību.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
06/10/2017