Byggentreprenader - 41170-2016

TIRubrikBelgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A050/2015/M012 – ramavtal avseende arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel
NDMeddelandets publiceringsnummer41170-2016
PDPubliceringsdatum06/02/2016
OJEUT S26
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropaparlamentet
OLOriginalspråkFR
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropaparlamentet
DSDokument skickat27/01/2016
DTSista inlämningsdag23/03/2016
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarande2 - Selektivt förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud3 - Anbud på en eller flera delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)35000000 - Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
50000000 - Reparation och underhåll
IAInternetadresshttp://europarl.europa.eu
DIRättslig grundKlassiska direktivet 2004/18/EG