Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 412101-2019

03/09/2019    S169    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brussels: Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

2019/S 169-412101

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: Mero P9/109
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: IUE – Institut universitaire européen
Pilsēta: San Domenico di Fiesole FI
NUTS kods: IT
Valsts: Itālija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Mero P9/109
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Revīzijas palāta
Pasta adrese: Mero P9/109
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU
Valsts: Luksemburga
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU
Valsts: Luksemburga
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Reģionu komiteja
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: MERO P9/109
Pilsēta: Strasbourg
NUTS kods: FR
Valsts: Francija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Pilsēta: Ljublana
NUTS kods: SI
Valsts: Slovēnija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Pilsēta: Riga
NUTS kods: LV
Valsts: Latvija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU
Valsts: Luksemburga
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Pilsēta: Budapest
NUTS kods: HU
Valsts: Ungārija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Pilsēta: Budapest
NUTS kods: HU
Valsts: Ungārija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Pilsēta: Vigo
NUTS kods: ES
Valsts: Spānija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums Clean Sky
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU
Valsts: Luksemburga
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Pilsēta: Cologne
NUTS kods: DE
Valsts: Vācija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Pilsēta: La Valette
NUTS kods: MT
Valsts: Malta
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Banku iestāde (EBI)
Pilsēta: Londres
NUTS kods: UK
Valsts: Apvienotā Karaliste
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Pilsēta: Solna
NUTS kods: SE
Valsts: Zviedrija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Pilsēta: Helsinki
NUTS kods: FI
Valsts: Somija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Pasta indekss: 1049
Valsts: Bulgārija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Pilsēta: Copenhague
NUTS kods: DK
Valsts: Dānija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Pilsēta: Parme
NUTS kods: IT
Valsts: Itālija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Pilsēta: Vilnius
NUTS kods: LT
Valsts: Lietuva
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Pilsēta: Budapest
NUTS kods: HU
Valsts: Ungārija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Pilsēta: Londres
NUTS kods: UK
Valsts: Apvienotā Karaliste
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Pilsēta: Lisbonne
NUTS kods: PT
Valsts: Portugāle
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums ECSEL
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Pilsēta: Talinn
NUTS kods: EE
Valsts: Igaunija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA)
Pilsēta: Héraklion
NUTS kods: EL
Valsts: Grieķija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Pilsēta: Valenciennes
NUTS kods: FR
Valsts: Francija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
Pilsēta: Paris
NUTS kods: FR
Valsts: Francija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Pilsēta: Torino
NUTS kods: IT
Valsts: Itālija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Pilsēta: Bilbao
NUTS kods: ES
Valsts: Spānija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eurojust
Pilsēta: La Haye
NUTS kods: NL
Valsts: Nīderlande
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Pilsēta: La Haye
NUTS kods: NL
Valsts: Nīderlande
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums Fusion for Energy (F4E)
Pilsēta: Barcelone
NUTS kods: ES
Valsts: Spānija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (kopuzņēmums FCH)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Pilsēta: Vienne
NUTS kods: AT
Valsts: Austrija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Pilsēta: Varsovie
NUTS kods: PL
Valsts: Polija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Pilsēta: Prague
NUTS kods: CZ
Valsts: Čehija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)
Pilsēta: Alicante
NUTS kods: ES
Valsts: Spānija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums IMI
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Pētniecības izpildaģentūra (REA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums SESAR
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Vienotā noregulējuma valde (VNV)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Kopuzņēmums Shift2Rail (kopuzņēmums S2R)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Biorūpniecības kopuzņēmums (kopuzņēmums BBI)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10
Valsts: Beļģija
E-pasts: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5365
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atsauces numurs: PMO/PO/2019/033
II.1.2)Galvenās CPV kods
66516000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas mērķis ir segt ārpuslīgumiskās civiltiesiskās atbildības finansiālās sekas, kas var skart personas, kuras ir apdrošinātas pret visiem viņu darbības laikā radītajiem zaudējumiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
66516000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE
NUTS kods: LU
NUTS kods: IT
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

pasaules mēroga tvērums

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt līguma dokumentus, kas pieejami I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

līgums uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata atjaunojams 3 reizes uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Eiropas Savienības administratīvās apropriācijas

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Skatīt līguma dokumentus, kas pieejami I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem
Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:

Skatīt līguma dokumentus, kas pieejami I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē.

III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt līguma dokumentus, kas pieejami I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 160-366127
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 03/10/2019
Vietējais laiks: 14:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda, Angļu valoda, Holandiešu valoda, Vācu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/10/2019
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

Eiropas Komisija, office de gestion et de liquidation des droits individuels, Avenue de Tervueren 41, salle Mero 09/47, 1040 Bruxelles, BEĻĢIJA

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt uzaicinājuma vēstules 3.2. punktu par procedūrām attiecībā uz dalību publiskā piedāvājumu atvēršanā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Skatīt līguma dokumentus, kas pieejami I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22/08/2019