Tjänster - 412101-2019

03/09/2019    S169

Belgien-Brussels: Ansvarsförsäkring för Europeiska unionens institutioners, organs och byråers verksamhet

2019/S 169-412101

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: Mero P9/109
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: IUE — Institut universitaire européen
Ort: San Domenico di Fiesole FI
Nuts-kod: IT ITALIA
Land: Italien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Mero P9/109
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Postadress: Mero P9/109
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten (EEAS)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Regionkommittén
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: MERO P9/109
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ACRE – Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Ort: Ljublana
Nuts-kod: SI SLOVENIJA
Land: Slovenien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ORECE – Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Ort: Riga
Nuts-kod: LV LATVIJA
Land: Lettland
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CDT – Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU MAGYARORSZÁG
Land: Ungern
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Cepol – Europeiska polisakademin
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU MAGYARORSZÁG
Land: Ungern
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EFCA – Europeiska fiskerikontrollbyrån
Ort: Vigo
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Land: Spanien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget Clean Sky
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EACEA – Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Easa — Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Ort: Cologne
Nuts-kod: DE DEUTSCHLAND
Land: Tyskland
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska stödkontoret för asylfrågor/Easo
Ort: La Valette
Nuts-kod: MT MALTA
Land: Malta
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EBA – Europeiska bankmyndigheten
Ort: Londres
Nuts-kod: UK UNITED KINGDOM
Land: Förenade kungariket
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ECDC — Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Bulgarien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EEA – Europeiska miljöbyrån
Ort: Copenhague
Nuts-kod: DK DANMARK
Land: Danmark
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Efsa – Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Ort: Parme
Nuts-kod: IT ITALIA
Land: Italien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska jämställdhetsinstitutet/EIGE
Ort: Vilnius
Nuts-kod: LT LIETUVA
Land: Litauen
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EIT – Europeiska institutet för innovation och teknik
Ort: Budapest
Nuts-kod: HU MAGYARORSZÁG
Land: Ungern
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten/EMA
Ort: Londres
Nuts-kod: UK UNITED KINGDOM
Land: Förenade kungariket
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Emsa – Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Ort: Lisbonne
Nuts-kod: PT PORTUGAL
Land: Portugal
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget Ecsel
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa/EU-LISA
Ort: Talinn
Nuts-kod: EE EESTI
Land: Estland
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Enisa – Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå
Ort: Héraklion
Nuts-kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Grekland
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska järnvägsbyrån/ERA
Ort: Valenciennes
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet/ERCEA
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Ort: Paris
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen/ETF
Ort: Torino
Nuts-kod: IT ITALIA
Land: Italien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska arbetsmiljöbyrån/EU-Osha
Ort: Bilbao
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Land: Spanien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete/Eurojust
Ort: La Haye
Nuts-kod: NL NEDERLAND
Land: Nederländerna
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska polisbyrån (Europol)
Ort: La Haye
Nuts-kod: NL NEDERLAND
Land: Nederländerna
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi/F4E
Ort: Barcelone
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Land: Spanien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: FCH — Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter/FRA
Ort: Vienne
Nuts-kod: AT ÖSTERREICH
Land: Österrike
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
Ort: Varsovie
Nuts-kod: PL POLSKA
Land: Polen
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: GSA – Europeiska byrån för GNSS
Ort: Prague
Nuts-kod: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tjeckien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – EUIPO
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Land: Spanien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel/IMI
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för forskning (REA)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget Sesar
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SRB — Gemensamma resolutionsnämnden
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för små och medelstora företag/Easme
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: S2R — Gemensamma företaget Shift2Rail
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI JU)
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: Belgien
E-post: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5365
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ansvarsförsäkring för Europeiska unionens institutioners, organs och byråers verksamhet

Referensnummer: PMO/PO/2019/033
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66516000 Ansvarsförsäkringar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med ansvarsförsäkringen från tredje part är att garantera de ekonomiska konsekvenserna för det utomkontraktuella ansvar som de försäkrade kan ådra sig för skador orsakade under deras verksamhet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
66516000 Ansvarsförsäkringar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Nuts-kod: IT ITALIA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Global omfattning.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlänges genom tyst överenskommelse 3 gånger om 12 månader vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europeiska unionens administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i punkt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i punkt I.3).

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 160-366127
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/10/2019
Lokal tid: 14:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska, Engelska, Nederländska, Tyska, Bulgariska, Danska, Grekiska, Estniska, Finska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/10/2019
Lokal tid: 15:00
Plats:

Europeiska kommissionen, office de gestion et de liquidation des droits individuels, Avenue de Tervueren 41, salle Mero 09/47, 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se punkt 3.2 i anbudsinfordran för deltagandeförfarandet vid det offentliga anbudsöppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på internetadressen som anges i punkt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/08/2019