Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 412102-2019

03/09/2019    S169

Sverige-Uppsala: Anläggningsarbeten för broar

2019/S 169-412102

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Patrik Sandberg
E-post: patrik.sandberg@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tullgarnsbron Entreprenad E04

Referensnummer: GSN-2019-1162
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45221100 Anläggningsarbeten för broar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 04 av Tullgarnsbron. Upphandlingen är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar som omfattar:

— Öppningsbar bro över Fyrisån med kör-, gång- och cykelbanor, som sammanbinder östra och västra sidan,

— Anslutande vägar på östra och västra sidan

— Trädplantering.

Planerad kontrakts start är Q4 2019

Planerad start projektering konstruktion är Q1 2020

Planerad byggstart är Q3 2020

Såväl tidpunkter som omfattning kan komma att ändras.

Varmt välkommen att lämna anbud!

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45221100 Anläggningsarbeten för broar
45221110 Byggnation av bro
45221111 Byggnation av vägbro
45221113 Byggnation av gångbro
45223000 Byggnads- och anläggningsarbeten
45223220 Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme
45223500 Konstruktioner av armerad betong
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppsala Kommun avser att gå ut i upphandling beträffande "Etapp 04 av Tullgarnsbron. Upphandlingen är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar som omfattar:

— Öppningsbar bro över Fyrisån med kör-, gång- och cykelbanor, som sammanbinder östra och västra sidan,

— Anslutande vägar på östra och västra sidan

— Trädplantering.

Planerad kontrakts start är Q4 2019

Planerad start projektering konstruktion är Q1 2020

Planerad byggstart är Q3 2020

Såväl tidpunkter som omfattning kan komma att ändras.

Varmt välkommen att lämna anbud!

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
09/10/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/08/2019