Teenused - 413254-2018

22/09/2018    S183

Belgia-Brüssel: EURESi portaali kasutajatugi ja muud tugiteenused

2018/S 183-413254

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Postiaadress: Rue Joseph II 27
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Unit EMPL.D.1 — Free movement of workers, EURES
E-post: EMPL-VT-2018-024@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3947
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3947
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

EURESi portaali kasutajatugi ja muud tugiteenused

Viitenumber: VT/2018/024
II.1.2)CPV põhikood
72253000 Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Töötajate vaba liikumine on liidu kodanikele Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 45 antud põhiõigus.

EURES on Euroopa Komisjoni, ELi ja EMP liikmesriikide ja Šveitsi riiklike tööturuasutuste ja nende partnerite vaheline koostöövõrgustik. EURES aitab kaasa Euroopa tööturu heale toimimisele, lihtsustades töötajate liikumisvabadust ELis, vähendades Euroopa tööturu kitsaskohti ja parandades tööturu läbipaistvust.

Võrgustik osutab osa oma teenustest EURESi portaali ja teiste seotud IKT-vahendite kaudu.

Selle pakkumuskutse eesmärk on osutada kasutajatoe teenust Euroopa tööturuasutuste süsteemi (EURES) portaali kasutajate (sh EURESi võrgustiku liikmete) abistamiseks ja toetamiseks. EURESi kasutajatoe ülesanne on anda kiireid ja täpseid vastuseid tööotsijate, tööandjate ja teiste tööalase liikuvuse küsimustega kasutajate teabepäringutele üldiselt.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Põhiline teostamise koht:

Pange tähele, et raamleping kehtib Brüsselis, kuid samuti kõikjal, kus uus Euroopa tööjõuamet tegutseb.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Selle pakkumuskutse eesmärk on aidata Euroopa koordinatsioonibürool (ECO) EURESi võrgustikku horisontaalselt toetada ja seeläbi parandada EURESi kohapealseid teenuseid kogu ELis, EMPs ja Šveitsis kooskõlas EURESi õigusliku alusega.

Euroopa tööturuasutuste süsteem on koostöövõrgustik, mis peab lihtsustama töötajate vaba liikumist ELi 28 riigis, Šveitsis, Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Võrgustik koosneb Euroopa koordinatsioonibüroost (ECO), riiklikest koordinatsioonibüroodest (NCOd), EURESi liikmetest ja partneritest. Viimaste hulka kuuluvad avalikud tööturuasutused (PES), eraõiguslikud tööturuasutused (PRES), ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ja muud tööturu asjakohased osalised.

Võrgustikku kuulub umbes 1000 EURESi nõustajat, kes tegelevad riikidevaheliste ja piiriüleste mobiilsusküsimustega koostöös ülejäänud EURESi personaliga (juhid, nõustajad ja muud EURESi teenuste osutamisega tegelevad töötajad). Inimvõrgustikku täiendab EURESi portaal, mis annab juurdepääsu vabadele töökohtadele, CVde võrguandmebaasile ja kasutajasõbralikele vahenditele juurdepääsuks põhjalikule infole, mida läheb vaja tööandjatel, tööotsijatel ja töökoha vahetajatel, kes on valmis töötajaid/tööd otsima välismaalt.

Kasutajatugi vastab igasugustele päringutele, mis on seotud EURESi portaalis, sh ekstraneti osas pakutavate teenustega, samuti teenustega, mida pakutakse veebisaidil European Job Days. Samuti vastab kasutajatugi küsimustele tööalase liikuvuse praktiliste aspektide kohta Euroopas

Kuna nende ülesannete täpne ulatus, kogus ja ajastus võib aja jooksul muutuda, kavatseb Komisjon sõlmida raamlepingu. Selle raamlepingu piires toimub spetsialiseeritud teenuste osutamine ja toodete pakkumine vastavalt raamlepingule erilepingute või tellimusvormide alusel.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Üks uuendamine 24 kuu võrra

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

EaSI - EURES

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt hankedokumente.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt hankedokumente.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 17/12/2018
Kohalik aeg: 17:30
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 08/01/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Rue Joseph II 27

Building J-27

Brüssel

BELGIA

1049

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuste avamisel võib osaleda iga pakkuja korrakohase volikirjaga volitatud 1 esindaja. Pakkujad, kes soovivad pakkumiste avamisel osaleda, peavad sellest teatama e-posti aadressil: EMPL-VT-2018-024@ec.europa.eu vähemalt 2 tööpäeva ette ning märkima avamisel osaleva isiku nime.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1, Avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: F-67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Faks: +33 3381179062
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/09/2018