Palvelut - 413522-2019

03/09/2019    S169    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Haapajärvi: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 169-413522

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
2265415-2
PL 66
Haapajärvi
85801
Suomi
Yhteyshenkilö: Tuomas Aikkila
Puhelin: +358 444456196
Sähköpostiosoite: tuomas.aikkila@selanne.net
Faksi: +358 8764002
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.selanne.net

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.selanne.net

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-017938/attachments
Lisätietoja saa toinen osoite:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
PL 66
Haapajärvi
85801
Suomi
Yhteyshenkilö: Hannele Koski
Puhelin: +358 445102020
Sähköpostiosoite: hannele.koski@selanne.net
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.selanne.net

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
PL 66
Haapajärvi
85801
Suomi
Yhteyshenkilö: Hannele Koski
Puhelin: +358 445102020
Sähköpostiosoite: hannele.koski@selanne.net
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.selanne.net

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Akuuttivastaanoton lääkäripalveluja koskeva tarjouspyyntö

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Ppky Selänteen alueen (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi) akuuttilääkäripalvelut

Hankinnan kohde sisältää Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksien akuuttivastaanoton lääkärinpalvelut (kiireellistä ja akuutisti sairaanhoitoa vaativat potilaat). Molempiin terveyskeskuksiin hankintaan tällä tarjouspyynnöllä 1 lääkärin työpanos (yhteensä 2 lääkäriä). Akuuttivastaanotto on arkipäivisin sekä Haapajärven että Pyhäjärven terveyskeskuksissa ma-pe klo 8:00-16:00.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85120000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskukset

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ppky Selänteen alueen (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi) akuuttilääkäripalvelut

Hankinnan kohde sisältää Haapajärven ja Pyhäjärven terveyskeskuksien akuuttivastaanoton lääkärinpalvelut (kiireellistä ja akuutisti sairaanhoitoa vaativat potilaat). Molempiin terveyskeskuksiin hankintaan tällä tarjouspyynnöllä 1 lääkärin työpanos (yhteensä 2 lääkäriä). Akuuttivastaanotto on arkipäivisin sekä Haapajärven että Pyhäjärven terveyskeskuksissa ma-pe klo 8:00-16:00.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 2 vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. tarjouspyyntö liitteineen.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/10/2019
Paikallinen aika: 15:00
Paikka:

Pyhäjärven terveyskeskus

Toipilaspolku 1

86800 Pyhäsalmi

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi, kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, palvelujohtaja Hannele Koski ja talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
PL 66
Haapajärvi
85801
Suomi
Puhelin: +358 4456196
Sähköpostiosoite: tuomas.aikkila@selanne.net

Internetosoite: http://www.selanne.net

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/09/2019