Palvelut - 414243-2014

Näytä suppea näkymä

06/12/2014    S236

Belgia-Bryssel: Palvelusopimus hiilivedyn etsintään ja erottamiseen liittyvän parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan kehittämisen tukemisesta

2014/S 236-414243

Puutteellinen menettely

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 7.8.2014, 2014/S 150-268968)

Euroopan komissio, ympäristöasioiden pääosasto, ENV.SRD.2 – talous, vastaanottaja: markkinoista vastaava työryhmä, BU-9, 01/005, 1049Bryssel, BELGIA. P. +32 22960008. Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu


Huom.

Sopimusta ei tehty.

Sopimusta ei tehty, koska yksikään vastaanotetuista tarjouksista ei ollut ratkaisuperusteita varten asetettujen kynnysarvojen mukainen.