Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 414643-2016

25/11/2016    S228

Luksemburg-Luxembourg: Tervishoiu ja ohutuse koordineerimine Euroopa Liidu Kohtu jaoks

2016/S 228-414643

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Anna Malafronte
E-post: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-3528
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://curia.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tervishoiu ja ohutuse koordineerimine Euroopa Liidu Kohtu jaoks

Viitenumber: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)CPV põhikood
79417000 Ohutusalased nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Nõukogu 24.6.1992 direktiiviga 92/57/EMÜ ja suurhertsogi 27.6.2008 määruse (tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või teisaldatavatel ehitustööplatsidel) ning mis tahes hilisema õigusakti või nimetatu alusel koostatud õigusakti kohaselt soovib Euroopa Liidu Kohus leida tervishoiu ja ohutuse koordineerijate rühma kõigi tema hoonetes tehtavate tööde jaoks ning mis on loetletud suurhertsogi määruse I lisas.

Sellesse rühma kuuluvad ministeeriumi heaks kiidetud tervishoiu ja ohutuse koordineerijad suurhertsogi 9.6.2006 määrusele vastavate C tasemel ehitusobjektide jaoks.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 240 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Põhiline teostamise koht:

Luxembourg.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Tervishoiu ja ohutuse koordineerimine Euroopa Liidu Kohtu kasutuses olevates ja tulevikus kasutusele võetavates hoonetes (üksikasju vt iseloomustusest).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 240 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt iseloomustust.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:

teenust osutavad füüsilised isikud, kellel on kooskõlas suurhertsogi 9.6.2006 määrusega ministeeriumi heakskiit töötada Luxembourgis C tasemel tervishoiu- ja ohutuskoordineerijana.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 06/01/2017
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 11/01/2017
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

volitatud isik: jah, 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Pakkumised tuleb esitada vaid paberkandjal. Pakkumise esitamise praktiline kord näeb ette, et pakkujad peavad viitama Euroopa Liidu Kohtu veebisaidil avaldatud pakkumiskutsele.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.

Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
09/11/2016