Pakalpojumi - 414643-2016

25/11/2016    S228

Luksemburga-Luksemburga: Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām

2016/S 228-414643

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Anna Malafronte
E-pasts: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-3528
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://curia.europa.eu
Pircēja profila adrese: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām.

Atsauces numurs: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79417000 Drošības konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Eiropas Savienības Tiesa saskaņā ar Padomes 24.6.1992 Direktīvu 92/57/EEK un Lielhercogistes 27.6.2008 Noteikumiem par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām, kas jāievēro pagaidu vai mobilos būvlaukumos, un jebkādu turpmāko tekstu vai tekstiem, kas izriet no tiem, vēlas nolīgt veselības aizsardzības un drošības koordinatoru grupu visiem būvdarbiem, kuri tiek veikti tās ēkās un ir uzskaitīti iepriekš minēto Lielhercogistes noteikumu I pielikumā.

Šī grupa ietvers ministra apstiprinātus veselības aizsardzības un drošības koordinatorus C līmeņa būvlaukumiem saskaņā ar Lielhercogistes 9.6.2006 noteikumiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburga.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Veselības aizsardzības un drošības koordinēšana ēkās, kurās atrodas vai atradīsies Eiropas Savienības Tiesa (plašāku informāciju skatīt specifikācijās).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 240 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt specifikācijas.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem
Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:

pakalpojumus drīkst veikt fiziskas personas, kuras ministrs apstiprinājis darbam C līmeņa veselības aizsardzības un drošības koordinatora amatā Luksemburgā, saskaņā ar Lielhercogistes 9.6.2006 noteikumiem.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 06/01/2017
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 11/01/2017
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pilnvarota persona: jā, 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Piedāvājumi jāiesniedz tikai drukātā veidā. Pretendentiem informācija par praktiskajām piedāvājuma iesniegšanas procedūrām jāmeklē uzaicinājumā uz konkursu, kas publicēts Eiropas Savienības Tiesas tīmekļa vietnē.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/11/2016