Tarned - 414644-2016

25/11/2016    S228

Belgia-Brüssel: Profikohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine

2016/S 228-414644

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: 1049
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu (CEU)
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Regioonide Komitee (RK)
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
Kontaktisik: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Faks: +32 22960570
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Profikohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine

Viitenumber: OIB.02/PO/2016/059/721.
II.1.2)CPV põhikood
42968100 Joogiautomaat
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Profikohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine.

— 1. osa: kaubanduslike kohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine;

— 2. osa: automaatsete kohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 4 230 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Kaubanduslike kohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
42968100 Joogiautomaat
39711310 Elektrilised kohvimasinad
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Põhiline teostamise koht:

pealinna Brüsseli piirkond ja ümbritsev piirkond (Belgia).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kaubanduslike kohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

48 kuud tarnelepingu jaoks ning 60 kuud tunnipõhise tasuga remondi ja hooldamise teenuste lepingu jaoks.

Üle 4 aasta kestva raamlepingu põhjendus: lepingu lõpus hangitud masinatele tuleb tagada tunnipõhise tasuga ennetava hoolduse ja remondi teenused.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Automaatsete kohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
42968100 Joogiautomaat
39711310 Elektrilised kohvimasinad
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Põhiline teostamise koht:

pealinna Brüsseli piirkond ja selle ümbrus (Belgia), Luxembourg (Luksemburgi Suurhertsogiriik) ja Strasbourg (Prantsusmaa).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Automaatsete kohvimasinate tarnimine ja nendega seotud teenuste osutamine.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 3 230 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

48 kuud tarnelepingu jaoks ning 60 kuud tunnipõhiste remondi ja hooldamise teenuste lepingu jaoks.

Üle 4 aasta kestva raamlepingu põhjendus: lepingu lõpus hangitud masinatele tuleb tagada tunnipõhised ennetava hoolduse ja remondi teenused.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama oma isikuandmed (vt iseloomustuse lisa 1), samuti käesoleva teate punktis III.1 "Osalemistingimused" nõutavad ja iseloomustuse I lisas nimetatud kõik dokumendid ja kogu teabe.

Pakkuja peab lisama asukohariigi õigusaktide kohaselt nõutavad tõendavad dokumendid koos selle riigi nimega, kus asub tema peakorter või kus asub tema ise.

Pakkuja peab esitama nõuetekohaselt allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse selle kohta, et ta ei ole üheski olukorras, mis viiks ta Euroopa Liidu sõlmitavas lepingus osalemisest kõrvalejätmiseni. Kinnitus tervikuna tuleb koostada järgmisel veebisaidil avaldatud malli järgides: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) lisaks kinnitusele esitama enne lepingu allkirjastamist allpool nimetatud tõendavad alusdokumendid.

NB! Juhul kui leping sõlmitakse ühendustega, peavad ühendused esitama kinnituse, alusdokumendid ja teabe iga liikme kohta eraldi.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:

— koopiad viimase 3 majandusaasta raamatupidamisaruannetest (bilansist ja tegevusaruannetest), millest ilmneb maksustamiseelne aastakasum. Kui pakkuja ei saa mõjuval põhjusel nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse aastase maksustamiseelse kasumi kohta viimase 3 aasta lõikes. Kui finantsaruannetest või kinnitusest ilmneb, et viimasel 3 aastal ollakse keskmiselt kahjumis, peab pakkuja esitama mõne muu dokumendi, mis tõendab tema finants- ja majandussuutlikkust, näiteks asjakohase tagatise kolmandalt isikult (nt emaettevõtjalt) või kinnitused audiitoritelt, vannutatud raamatupidajatelt või võrdväärsed dokumendid;

— kinnitus keskmise aastase erikäibe kohta viimase 3 majandusaasta lõikes.

Võimalikud miinimumnõuded:

1. osa:

et valituks osutuda, peab pakkuja tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine aastane erikäive on 250 000 EUR;

2. osa:

et valituks osutuda, peab pakkuja tõendama, et tema viimase 3 majandusaasta keskmine aastane erikäive on 800 000 EUR.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

teave ja formaalsused, mis on vajalikud nõuetele vastavuse hindamiseks:

pakkuja peab esitama järgmised dokumendid:

nimekiri peamistest avaliku ja/või erasektori lepingutest, mis on otseselt seotud käesoleva lepingu esemega ning mis on täidetud viimase 3 aasta jooksul; esitada tuleb lepingute maksumuste, kestuste ja alguskuupäevade andmed ning avaliku või erasektori klientide täielikud kontaktandmed (kontaktisiku nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress).

Võimalikud miinimumnõuded:

1. osa:

nõutakse 6 lepingu täitmist, mille minimaalne maksumus on 15 000 EUR;

2. osa:

nõutakse 6 lepingu täitmist, mille minimaalne maksumus on 25 000 EUR.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 16/01/2017
Kohalik aeg: 17:30
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 23/01/2017
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

1 nõuetekohaselt volitatud esindaja pakkuja kohta võib pakkumiste avamisel osaleda (tuleb esitada pass või ID-kaart). Osaleda soovivad pakkujad peavad teavitama hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumiste avamist kirja teel (vt punktis I.1 esitatud aadressi) riigihangete üksust (OIB.02.002).

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: jah
Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:

36 kuud pärast lepingu sõlmimist.

VI.3)Lisateave:

1) Iseloomustus ja lisadokumendid (sh küsimused ja vastused) avaldatakse veebiaadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020 Huvitatud pooltel palutakse veebisaidi kaudu registreeruda. Sel juhul teavitab veebipõhine riigihangete süsteem neid igast käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatavast uuendusest. Saidil registreerumata pooltel palutakse seda korrapäraselt kontrollida. Komisjon ei vastuta selle eest, kui pakkujad ei märka nimetatud veebisaidil käesoleva pakkumiskutse kohta avaldatud lisateavet.

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt; pakkujate kohus on pakkumisperioodi vältel täiendusi ja muudatusi kontrollida.

Täiendavat teavet lepingutingimuste, lepingu uuendamiste, osalemistingimuste, nõutava suutlikkuse miinimumtasemete, lepingu eeldatava kogumaksumuse jne kohta sisaldab eespool nimetatud veebisaidil avaldatud iseloomustus. Pabereksemplare ei väljastata. Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaamet (OIB) sai 2005. aastal EMASi sertifikaadi ja käitub keskkonnahoidlikult. EMAS on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem, ELi vabatahtlik vahend, mida organisatsioonid kasutavad oma tegevuse muutmisel keskkonnahoidlikumaks.

2) 1. osa jaoks tarnitakse kohvimasinaid pealinna Brüsseli piirkonnas.

2. osa jaoks tarnitakse kohvimasinaid kõigi hankijate erinevatel objektidel järgmisel viisil (teadmiseks): pealinna Brüsseli piirkond ning ümbritsevad piirkonnad (69 %), Luxembourg (17 %) ja Strasbourg (14 %).

3) Lepingusse võidakse hankijatena kaasata veel rakendusameteid (kõigi rakendusametite jaoks kokku mitte üle 10 % lepingu kogumaksumusest), juhul kui käesoleva pakkumiskutse avaldamise ajal ei olnud neid ameteid ametlikult loodud või ametid olid loomisel ja järelikult ei saanud ametlikku nimetust pakkumiskutse dokumentides sätestada.

4) Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikaameti korraldatud riigihankemenetluste järjekorra ja pakkumiskutsetes osalemise kohta täpsema teabe saamiseks palume vaadata dokumenti "Guide for tenderers" (juhised pakkujatele) ja brošüüri "Koostöö Euroopa Komisjoniga", mis on saadaval järgmise lingi kaudu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Euroopa Ombudsmanile kaebuse esitamine ei too kaasa nimetatud tähtaja peatamist ega uue apellatsioonide esitamise tähtaja määramist.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/11/2016