Palvelut - 418517-2019

Submission deadline has been amended by:  469761-2019
05/09/2019    S171

Suomi-Helsinki: Erikoislääkäripalvelut

2019/S 171-418517

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Arttu Karjalainen
Sähköpostiosoite: mons.vermis@gmail.com
Puhelin: +358 94711
Faksi: +358 947175403
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=242686&tpk=deaa1c0a-5134-4f8d-a008-27397d932312
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoima

Viitenumero: HUS 150-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85121200 Erikoislääkäripalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on HUSin psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankinta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (palvelukuvaus). Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen, joista toinen koskee psykiatrian ja toinen nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Tarjoaja voi jättää tarjouksen vain toiseen tai molempiin osa-alueisiin. Molempiin osa-alueisiin muodostetaan erillinen puitejärjestely. Molempiin puitejärjestelyihin valitaan viisi (5) toimittajaa, jos tarjouspyynnössä kuvatut kelpoisuusehdot ja pakolliset vaatimukset täyttäviä tarjouksia saadaan kyseisellä osa-alueella vähintään tämä määrä. Puitejärjestelyihin valittavat tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen tarjouksien vertailun tuloksien perusteella. Puitejärjestelyihin perustuvat hankinnat tehdään kyseisen puitejärjestelyn sisällä ilman kilpailuttamista etusijajärjestyksen perusteella siten, kuin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan palvelukuvauksen kohdassa 6 on kuvattu.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Psykiatrian lääkärityövoima

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121200 Erikoislääkäripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa koskee (aikuis)psykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Nuorisopsykiatrian lääkärityövoima

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85121200 Erikoislääkäripalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä osa koskee nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto päivinä: 24
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 07/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ruotsi, Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat suomen aikoja.

Alihankinta:

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot:

— Alihankkijayrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus

— Alihankkijan rooli hankinnassa

— Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi).

Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta, ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset, kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

Ryhmittymä:

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUSin kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymän tiedot on tarvittaessa annettava sähköisellä ESDP-lomakkeella.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/09/2019