Tjänster - 420557-2019

06/09/2019    S172    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Finland-Mariehamn Åland: Färjetransport

2019/S 172-420557

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ålands landskapsregering
Nationellt registreringsnummer: 0145076-7
Postadress: PB 1060
Ort: Mariehamn Åland
Nuts-kod: FI2
Postnummer: 221 11
Land: Finland
Kontaktperson: Sten Schauman
E-post: sten.schauman@regeringen.ax
Telefon: +35 825-000

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regeringen.ax

Upphandlarprofil: http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

Referensnummer: ÅLR 2019/1085
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60610000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 409 656.80 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60610000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI200
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 094-227467
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/07/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nordic Jetline Finland Oy
Nationellt registreringsnummer: 14379680
Postadress: Pörtö 1
Ort: Kalkstrand
Nuts-kod: FI
Postnummer: 011 80
Land: Finland
E-post: oskar.berndtsson@eurowork.info
Telefon: +35 8405267769
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 5 409 656.80 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Marknadsdomstolen
Postadress: Banbyggarvägen 5
Ort: Helsingfors
Postnummer: 005 20
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 29-5643300
Fax: +358 29-5643314

Internetadress: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/09/2019