Tavarat - 421666-2019

09/09/2019    S173    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Tampere: Modulaariset ja siirrettävät rakennukset

2019/S 173-421666

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
0952029-9
Hatanpään valtatie 30
Tampere
33541
Suomi
Puhelin: +358 299800
Sähköpostiosoite: purchase4.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.puolustusvoimat.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=250732&tpk=72d06f93-7746-4bde-9a5a-408155436e7f
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Koulutusympäristön rakentaminen

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44211100 - FB01 - DA42 - FD05
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Koulutusympäristön siirrettävien tilojen (kontit) ja niiden kalustuksen hankinta Porin Prikaatiin. Hankintaan sisältyy konttien laskeminen asiakkaan perustuksille ja käyttöönotto, käyttöönottotarkastukset ja -koulutus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 280 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Koulutusympäristön siirrettävien tilojen ja niiden kalustuksen hankinta Porin Prikaatiin (PORPR). Hankinta koostuu seuraavista siirrettävistä tiloista:

- 1 kpl pukuhuonetila, 40' eristetty kontti

- 1 kpl tiiveystila, 20' eristämätön kontti

- 2 kpl varastotila, 20' eristetty kontti (näistä 1 kpl on optiona)

- 1 kpl suihkutila, 20' eristetty kontti

- 1 kpl tuuletustila, eristämätön kontti 20'

- 1 kpl harjoitusalueen katos.

Lisäksi:

- 1 kpl asiakkaan kontin 20' muutostyö.

Hankintaan sisältyy optiona tilojen harjakatteet varusteineen ja 1 kpl varastotila. Tilojen tulee olla sellaisia, että niiden sijoittaminen ei edellytä rakennuslupaa. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa alueen pohjustamisen sis. maarakentaminen, vesi- ja viemäröinnin, sähköverkon (liitännät siirettäville tiloille) sekä tilojen tarvitsemat perustukset, joiden päälle toimittaja laskee tilat valmiina käytettäviksi. Konttien kalustus sisältää kontista riippuen mm. valaistuksen, palovaroittimet, poistumistiekyltit, naulakot, hattuhyllyt ja penkit. Hankintaan sisältyy konttien toimittaminen asiakkaan perustuksille ja käyttöönotto, käyttöönottotarkastukset ja -koulutus.

Toimitusprojektissa jokaisen vaatimuksen osalta vaiheet toimittajan osalta ovat: Suunniteltava, esiteltävä, hyväksytettävä (asiakkaalla), toteutettava ja todennettava. Ennen tilojen ja niiden kalustuksen tuotannon aloitusta järjestetään suunnittelukatselmointi (CDR, Critical Desing Review), missä suunnitteludokumentaatio ja jokaisen vaatimuksen toteutus käydään läpi. Lähtökohtaisesti toimittaja varautuu osoittamaan jokaisen vaatimuksen toteutumisen ensin suunnitteludokumentaatiossa (CDR), jonka jälkeen toimittaja todentaa toiminnallisuuden itse ennen tuotteen luovuttamista asiakkaalle.

Tiiveyskontissa suoritetaan suojanaamarin tiiveyskoe käyttäen kyynelkaasua. Varastokontissa varastoidaan harjoituksen materiaalia (pl. kemikaalit): suojapukuja, suojanaamareita ja niiden suodattimia. Suihkukontissa tapahtuu tehtävän jälkeinen puhdistusaineen huuhtelu vedellä. Henkilö on suihkussa suojavarusteet päällä. Kuivaus- ja tuuletuskontissa välivarastoidaan harjoituksessa käytettyjä suojavarusteita. Varusteet käsitellään ensin kuumapuhdistuskontissa, jonka jälkeen ne siirretään kuivaus-ja tuuletuskonttiin tuulettumaan/välivarastoon. Harjoitusalueen katos tarjoaa sääsuojan koulutettaville.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 280 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 06/11/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy seuraavat optiot:

1. Kaikkien tarjottujen konttien katteiden (harjakatto) asennukset ml. sadevesikourut ja syöksytorvet.

2. Asiakkaan konttien (kemikaalivarastokontti ja kuumapuhdistuskontti) katteiden (harjakatto) toimitukset ja asennukset ml. sadevesikourut ja syöksytorvet.

3. Varastotila (1 kpl).

Optiot ovat voimassa kolme (3) vuotta sopimuksentekopäivämäärästä. Optioiden lunastamisesta hankintayksikkö ilmoittaa viimeistään 31.12.2021.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimuskausi alkaa arviolta 1 kuukauden kuluttua tarjousten jättöajan jälkeen ja aikaisintaan hankintapäätöksen julkaisun jälkeen. Sopimuskauden alkamispäivä 6.11.2019 on arvio.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/10/2019
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 27/12/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/10/2019
Paikallinen aika: 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/09/2019