Tavarat - 421680-2019

09/09/2019    S173    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Lahti: Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita

2019/S 173-421680

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
0993644-6
Paasikivenkatu 7
Lahti
15110
Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@salpaus.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.salpaus.fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.salpaus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/salpaus
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/salpaus?id=252221&tpk=7b644ffc-b569-408d-b1cb-77fd631b217c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tulostavat laitteet ja niihin liittyvät palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (jäljempänä asiakas) pyytää tarjoustanne tulostavista laitteista ja niihin liittyvistä palveluista ja järjestelmistä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen vaatimusten ja ehtojen mukaisesti. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteissä, jotka kaikki ovat kiinteä osa tarjouspyyntöä.

Tarjottavien laitteiden ja palveluiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä pakollisiksi ilmoitetut vaatimukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Päijät-Häme

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on:

1. Monitoimilaitteet, tulostimet ja kortinlukijat

2. Huolto- ja ylläpitopalvelut

3a. Tulostuksenhallinta- ja turvatulostusratkaisu, perustaminen

3b. Turvatulostusratkaisu, ylläpito ja tuki

3c. Muut tulostuksenhallintapalvelut ja asiantuntijapalvelut.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä valitsee 1 toimittajan, jonka kanssa se solmii sopimuksen. Sopimuskausi on 4 vuotta. Tarkemmat perusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5 Sopimusluonnos.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskautta voidaan jatkaa tarvittaessa 1 kuukausi kerrallaan enintään 6 kuukautta asiakkaan ja valitun toimittajan yhteisellä suostumuksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/10/2019
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/10/2019
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Tarjouksen ja sen arvioinnissa käytettyjen liitteiden tulee olla suomenkielisiä. Tarjottujen laitteiden ja järjestelmien tekniset kuvaukset ja selvitykset tuotteisiin liittyvien vaatimusten täyttymisestä voivat olla englanninkielisiä. Liiteasiakirjat on otsikoitava ja merkittävä yksiselitteisesti. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/09/2019