Tjänster - 425434-2019

11/09/2019    S175    Europaparlamentet - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av tjänster avseende tillgänglighet till Europaparlamentets byggnader

2019/S 175-425434

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 139-341348)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Europaparlamentet
Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
B-1047
Belgien
Kontaktperson: Direction des ressources
E-post: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Nuts-kod: LU0

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende tillgänglighet till Europaparlamentets byggnader

Referensnummer: 06C60/2019/M030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av tjänster avseende tillgänglighet till Europaparlamentets byggnader.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/09/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 139-341348

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 20:00
Ska det stå:
Datum: 13/09/2019
VII.2)Övriga upplysningar:

Med tanke på publicering av svaren med en överenskommen fördröjning på en dag har sista datum för inlämning av anbud satts till 13.9.2019.