Palvelut - 427171-2019

11/09/2019    S175    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Jyväskylä: Sosiaalipalvelut

2019/S 175-427171

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Jyväskylän kaupunki
0174666-4
Kilpisenkatu 1
Jyväskylä
40100
Suomi
Yhteyshenkilö: Päivi Kalilainen
Puhelin: +358 503700245
Sähköpostiosoite: paivi.kalilainen@jkl.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.jyvaskyla.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Markkinavuoropuhelu: Tukiperhetyö

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85320000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Markkinavuoropuhelu: Tukiperhetyö

Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala tulee syksyn 2019 aikana järjestämään kilpailutuksen tukiperhetyön palveluista. Osana hankinnan valmistelua hankintayksikkö järjestää markkinavuoropuhelun, jossa kerrotaan tulevasta hankinnasta potentiaalisille palveluntuottajille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tukiperhetoiminta on sosiaalihuoltolain 28 §:n mukaistanen palvelu. Tukiperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa lapsi käy säännöllisesti ennalta sovittuina ajankohtina, tavallisesti noin yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperhetoiminnan tarkoituksena on turvata lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä ja tukea lapsia sekä heidän perheitään. Tukiperheen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä arkisilla asioilla sekä tarjota lapselle uusia turvallisia aikuissuhteita. Pysyvyys ja jatkuvuus tukisuhteen kautta voivat toimia lapselle merkittävänä suojaavana kehityksellisenä tekijänä. Samalla se antaa lapsen huoltajalle mahdollisuuden kerätä voimavaroja ja jakaa kasvatusvastuuta. Sosiaalihuoltolain 28 §:n mukaista tukiperhetoimintaa on kahtalaista: perustason palvelua sekä ammatillista tukiperhetoimintaa. Ammatillista tukiperhettä tarvitaan, kun tuettavalla lapsella on todettu erityisen tuen tarve ja jolle tapaamisten turvallinen toteuttaminen edellyttää ammatillista osaamista.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/11/2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Markkinavuoropuhelu: Tukiperhetyö

Aika: perjantai 20.9.2019 klo 13:00-15:00

Paikka: Voimala (Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä), neuvotteluhuone Dioriitti

Erillistä ilmoittautumista tilaisuuteen ei vaadita. Markkinavuoropuhelussa on mahdollista esittää kommentteja. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Varsinainen tarjouspyyntö julkaistaan syksyn 2019 aikana. Tällä ilmoituksella on tarkoitus, että hankintayksikkö kertoo potentiaalisille palveluntuottajille tulevasta hankinnasta (hankinnan tarpeen ja ehtojen esittely) ja mahdollisesti samalla saa hankinnan valmistelun tueksi tarpeellista tietoa toimittajilta. Hankintayksikkö pidättää oikeuden muutoksiin (esim. kilpailutuksen aikataulu).

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2019