Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Byggentreprenader - 429402-2019

12/09/2019    S176    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Tyskland-Stuttgart: Konstruktionsarbeten för stålbroar

2019/S 176-429402

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadress: Räpplenstraße 17
Ort: Stuttgart
Nuts-kod: DE11
Postnummer: 70191
Land: Tyskland
Kontaktperson: Jacob, Carsten
E-post: Einkauf-S21NBS@deutschebahn.com
Telefon: +49 71193319385
Fax: +49 6926521939

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

S21; PFA 1.4 – Brücken über die B313

Referensnummer: 19FEI40737
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45221115
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE111
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/03/2020
Slut: 09/02/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/10/2019
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 02/10/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019