Byggentreprenader - 431199-2020

15/09/2020    S179

Sverige-Älmhult: Vägarbeten

2020/S 179-431199

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Älmhults kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0647
Postadress: Box 500
Ort: Älmhult
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 343 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Veronica Bertilsson
E-post: veronica.bertilsson@almhult.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.almhult.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrzxdbckv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrzxdbckv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Exploatering V. Bökhult E2 och Norra Ringvägen

Referensnummer: 20/37
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233140 Vägarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser utförande av:

Exploateringsområde inom Västra Bökhult E2, bostadsområde samt förlängning av Norra Ringvägen till Väg 120. Innefattar anläggning av gator inklusive två cirkulationsplats, GC-vägar, gångstigar, torg samt VA och belysningsanläggning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45213142 Anläggning av plats för torghandel
45233128 Anläggningsarbeten för rondeller
45233162 Anläggningsarbeten för cykelvägar
45233260 Anläggningsarbeten för gångvägar
45236000 Markanläggning
45316100 Installation av utomhusbelysning
45316110 Installation av vägbelysning
45332200 VA-arbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Älmhult

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser utförande av:

Exploateringsområde inom Västra Bökhult E2, bostadsområde samt förlängning av Norra Ringvägen till Väg 120. Innefattar anläggning av gator inklusive två cirkulationsplats, GC-vägar, gångstigar, torg samt VA och belysningsanläggning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2020
Slut: 10/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/10/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/01/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/10/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2020