Palvelut - 432126-2020

15/09/2020    S179

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2020/S 179-432126

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: Opastinsilta 12 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Koski
Sähköpostiosoite: antti.koski@vayla.fi
Puhelin: +358 400987242

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://vayla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0124610 – 9
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Antti Koski
Sähköpostiosoite: antti.koski@vayla.fi
Puhelin: +358 400987242

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.vantaa.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZYA%2FSqaf9pajr6ic%2FWQC3KWiOHs0bq3IeEyHIs1SV6HvHgwWgr16go
Lisätietoja saa toinen osoite:
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: Opastinsilta 12 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: antti.koski@vayla.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://vayla.fi

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://public.sokopro.fi/Quotations/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZYA%2FSqaf9pajr6ic%2FWQC3KWiOHs0bq3IeEyHIs1SV6HvHgwWgr16go
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kehä III parantaminen 3. vaihe, rakennuttamispalvelut

Viitenumero: VÄYLÄ/5969/02.01.07/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto toteuttaa yhdessä Vantaan kaupungin kanssa Kehä III parantamisen 3. vaiheen. Väylävirasto toimii hankkeessa rakennuttajana ja tilaajana.

Askistossa Kehä III parannetaan 1,5 km matkalla kaksiajorataisena kaupungin pääväylänä. Kehä III linjaus säilyy suunnittelualueella nykyisellään, mutta tasaukseen tehdään muutoksia riittävien päätöksentekonäkemien saavuttamiseksi. Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymällä. Järjestelyjä yhdistämään rakennetaan uusi katuyhteys, joka samalla täydentää Kehä III rinnakkaistieyhteyksiä. Katu toimii Kehä III:n korjauksen ajan Kehä III:n kiertotienä.

Vantaankoski–Pakkala välillä hankealueelle toteutetaan kolmannet kaistat Kehä III:lle. Hankealueella olevien eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-autopysäkit muutetaan liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin. Pysäkkiyhteydet järjestellään uutta tilannetta vastaaviksi ja jalankulun ja pyöräilyn esteettömyysvaatimukset täyttäviksi. Kehä III:n suuntaista jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä muokataan Kehä III:n leventämisen vaatimalla tavalla. Vantaan kaupungin Kehä III risteäviä katuyhteyksiä Nuolitie ja Ansatie ei rakenneta hankkeen yhteydessä.

Tavoiteaikataulun mukaisesti työt alkavat maastossa alkuvuodesta 2021 ja valmistuvat 2023 loppuun mennessä.

Rakennuttajakonsultti vastaa hankkeen KU-urakan tarjouspyynnön laatimisesta ja urakan investointivaiheen valvonnasta. Rakennuttajakonsultti vastaa myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä ja avustaa tilaajaa urakan ja sen takuuajan aikana.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hanke sijaitsee Vantaalla.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Väylävirasto toteuttaa yhdessä Vantaan kaupungin kanssa Kehä III parantamisen 3. vaiheen. Väylävirasto toimii hankkeessa rakennuttajana ja tilaajana.

Askistossa Kehä III parannetaan 1,5 km matkalla kaksiajorataisena kaupungin pääväylänä. Kehä III linjaus säilyy suunnittelualueella nykyisellään, mutta tasaukseen tehdään muutoksia riittävien päätöksentekonäkemien saavuttamiseksi. Askiston nykyiset tasoliittymät korvataan eritasoliittymällä. Järjestelyjä yhdistämään rakennetaan uusi katuyhteys, joka samalla täydentää Kehä III rinnakkaistieyhteyksiä. Katu toimii Kehä III:n korjauksen ajan Kehä III:n kiertotienä.

Vantaankoski–Pakkala välillä hankealueelle toteutetaan kolmannet kaistat Kehä III:lle. Hankealueella olevien eritasoliittymien erkanevat ja liittyvät rampit sekä Kehä III:n linja-autopysäkit muutetaan liittymään uusiin kolmansiin kaistoihin. Pysäkkiyhteydet järjestellään uutta tilannetta vastaaviksi ja jalankulun ja pyöräilyn esteettömyysvaatimukset täyttäviksi. Kehä III:n suuntaista jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä muokataan Kehä III:n leventämisen vaatimalla tavalla. Vantaan kaupungin Kehä III risteäviä katuyhteyksiä Nuolitie ja Ansatie ei rakenneta hankkeen yhteydessä.

Tavoiteaikataulun mukaisesti työt alkavat maastossa alkuvuodesta 2021 ja valmistuvat 2023 loppuun mennessä.

Rakennuttajakonsultti vastaa hankkeen KU-urakan tarjouspyynnön laatimisesta ja urakan investointivaiheen valvonnasta. Rakennuttajakonsultti vastaa myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä ja avustaa tilaajaa urakan ja sen takuuajan aikana.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Henkilöreferenssit / Painotus: 20 %
Hinta - Painotus: 80 %
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 09/11/2020
päättymispäivä: 31/12/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/10/2020
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/10/2020
Paikallinen aika: 13:15
Paikka:

Väylävirasto

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2020